Comentarios do tradutor

editar

Tras ler con grande pracer o traballo no manual de alemán e lembrarme dun pequeniño curso sobre o euskara en francés, que conservei nos marcadores, decateime de que sería boa idea facer unha achega desta interesante lingua ós falantes de galego. Inicialmente pensaba en Galifontes, pero en realidade o lugar máis axeitado está aquí. O texto orixinal está en http://web.archive.org/20010509044030/anseo.free.fr/basque.html e loxicamente solicitei permiso ó seu autor, Vincent Bastiat, para facer unha tradución do seu traballo ó galego e traelo a Galilibros, que me confirmou por correo electrónico. A pesares de que a estrutura do manual de alemán me parece moi didáctica, seguirei inicialmente o esquema de Bastiat en capítulos, aínda que é posible que faga un vocabulario de resume, suplementario á versión orixinal, que deixaría aquí e levaría tamén ó Galizionario. Intentarei asemade crear un segundo índice que estruture os capítulos e subcapítulos de Bastiat nunha organización máis gramatical, que chamarei Temas, sobre todo porque moitas veces no orixinal se continúan temas en subepígrafes de capítulos distintos. Espero que o pasedes ben léndoo e vos interese, e, se queredes colaborar, xa sabedes onde está o texto orixinal e cal é a lingua de destino da tradución.

Como continuación do curso no que respecta a vocabulario, podedes consultar en liña o hiztegi ("dicionario") de Elhuyar.

Índice desagregado

editar
Galilibro MANUAL DE LINGUA VASCA (Índice orixinal) modificar

Suplemento á versión orixinal


Índice por capítulos

editar
Galilibro MANUAL DE LINGUA VASCA (Índice orixinal) modificar
 • Introdución: Presentación xeral do vasco e dos capítulos
 • Capítulo 01: Pronuncia / Demostrativos en singular / [Vocabulario (1)] / Artigo definido / Verbo "ser/estar" (1): [izan: "ser" (1)]
 • Capítulo 02: Verbo "ser/estar" (2): [izan: "ser" (2)] / [Pronomes interrogativos (0)] / [Vocabulario (2)] / Tradución da preposición "en" [(1)]
 • Capítulo 03: [Tradución da preposición "en" (2)] / Tradución da preposición "de" de pertenza (xenitivo inanimado) / [Vocabulario (3)] / Demostrativos en plural / Adxectivos [(1)]
 • Capítulo 04: [Adxectivos (2)] / Días / Meses / Números (1)
 • Capítulo 05: [Números (2)] / Expresar unha data (1)
 • Capítulo 06: [Expresar unha data (2)] / Tradución da preposición "con" / Tradución da preposición "de" de pertenza (xenitivo animado) / A hora (1)
 • Capítulo 07: [A hora (2)] / Pronomes posesivos [(1)]
 • Capítulo 08: [Pronomes posesivos (2)] / Pronomes interrogativos [(1)] / Fórmulas de cortesía [(1)] / Partes do corpo
 • Capítulo 09: A familia / Negación [partitivo en francés] / Verbo "haber/ter" [ukan] (1)
 • Capítulo 10: [Verbo "haber/ter" [ukan] (2)] / [Demostrativos co verbo ukan] / Verbos en euskara [(1)]
 • Capítulo 11: [Verbos en euskara (2)] / Verbo en pasado / Verbo en presente
 • Capítulo 12: Verbo en futuro / Nominalización
 • Capítulo 13: Algúns verbos importantes
 • Capítulo 14: Fórmulas de cortesía [(2)] / Dirección e procedencia / Facer preguntas
 • Capítulo 15: Formas perifrásticas (analíticas ou compostas) e sintéticas (simples) / Exemplos de formas sintéticas usadas habitualmente
 • Capítulo 16: Verbo "ser/estar" (3): [egon: "estar"] / Obxecto indirecto
 • Capítulo 17: Primeiro texto / [Tradución do primeiro texto]
 • Capítulo 18: Finalidade: expresar "para" + infinitivo / Segundo texto: Carrapuchiño vermello (1) / [Tradución do segundo texto (1)]
 • Capítulo 19: Segundo texto: Carrapuchiño vermello (2) / [Tradución do segundo texto (2)] / [Despedida]

Suplemento á versión orixinal


Índice por temas

editar
Galilibro MANUAL DE LINGUA VASCA (Índice gramatical) modificar
 • Introdución : Presentación xeral do vasco e dos capítulos.
 • Tema 01: Pronuncia
 • Tema 02: Artigos
 • Tema 03: Demostrativos (singular e plural)
 • Tema 04: Pronomes (persoais e interrogativos); facer preguntas
 • Tema 05: Declinación: preposicións ("en", "de", "con"), partitivo e xenitivo-partitivo
 • Tema 06: Declinación: destino, dirección e procedencia
 • Tema 07: Verbos: auxiliares ("ser", "estar" e "haber/ter") e negación
 • Tema 08: Verbos: clasificación e verbos básicos
 • Tema 09: Conxugación verbal: tempos básicos (pasado, presente e futuro)
 • Tema 10: Conxugación verbal: formas analíticas e sintéticas
 • Tema 11: Conxugación verbal: nominalización (substantivación) e modo (finalidade)
 • Tema 12: Cortesía e expresións comúns
 • Tema 13: Vocabulario: os números e léxico básico
 • Tema 14: Vocabulario: o tempo (as horas, os días, os meses, as datas)
 • Tema 15: Vocabulario: o ser humano (as partes do corpo e a familia)
 • Tema 16: Dous textos e despedida

Suplemento á versión orixinal


Notas metodolóxicas e convencións

editar
 • No índice da versión orixinal, modifiquei os fragmentos especificados coma suite ("continuación") dándolle o número (2) para crear unha numeración consecutiva das partes. Lóxicamente, as partes precedentes levan o número (1).
 • Ó longo do texto, debido a que o formato wiki permite facelo cómodamente, marquei calquera palabra en euskara sempre en negra. Isto permite identificalas e localizalas de xeito máis rápido. Cando lle siga a tradución ou o significado, irá entre comiñas dobres ("") e os nomes propios ou títulos de obras, irán en cursiva. As aclaracións e comentarios que non aparecen no orixinal e que foron incluídos polo tradutor marcareinos entre [corchetes]. Para a terminoloxía lingüística, tentarei ir poñendo ligazóns á Galipedia, para que alí se poidan aclarar as dúbidas.
 • Tamén grazas ás posibilidades de substitución de páxinas que permite o uso de {{ }} no formato wiki, descompuxen tódolos fragmentos dos capítulos do texto orixinal. Así, cada capítulo estará composto por partes incrustadas en cadanseus puntos da versión orixinal. Isto permite que, cando vaia crear o índice organizado gramaticalmente en temas, poida evitar copiar e pegar estes fragmentos e só teña que repetir estas inclusións con outra organización, aforrándolle espazo e amplo de banda á Fundación. Se queres engadir texto e ves que este formato de modelos é un pouco complicado, ponte en contacto co tradutor aquí.
 • Dado que o índice presentado por Bastiat non se corresponde exactamente co orixinal, engado entre [corchetes] os fragmentos que el non fixo constar.