A lingua vasca, ou euskara, é unha das linguas máis vellas de Europa. Fálase tanto na banda francesa coma na española. Aínda así, divídese en moitos "dialectos" propios de cada provincia [en realidade mesmo a nivel de comarcas ou vales]. Hai polo tanto varios euskeras, aínda que as variacións sexan bastante pequenas entre unha provincia e outra.

Para facer o seu ensino máis sinxelo e sobre todo para mellorar a comunicación entre as provincias, cumpriu "crear" unha lingua única e común para tódalas provincias. Esta lingua chámase euskara batua, que significa "o basco unificado".

Evidentemente, a implantación desta variante non é doada, pois non é máis ca unha combinación de tódolos dialectos (aínda que domina o da provincia de Gipuzkoa). Fíxose necesario reunir intelectuais e todo tipo de persoas para formar unha comisión para o euskara. Tras mainte discusións e debates de todo tipo. a lingua emerxeu. Se o vasco unificado non se impuxo aínda totalmente foi porque o euskara batua non existe máis ca dende os anos sesenta.

O "fomento" desta lingua comezou axiña grazas á creación de xornais en batua como Egin ou Egunkaria, á creación de radios (Euskal irratia, Euskal gaztea, etc.) e tamén grazas á creación dunha canle de televisión (ETB1 [agora complementada por ETB2]).

Arestora, a difusión do euskara batua é unha realidade como se pode constatar observando o crecente número de ikastolak [plural de ikastola] ("escolas onde o ensino só se fai en vasco").

Deste xeito, crear unha páxina web sobre esta lingua é un bo xeito de catalizar esta difusión e de permitir que a xente doutros lugares do mundo aprenda esta lingua.

Pola miña parte, cómpre saber que non falo vasco habitualmente (o que non debe cambiar en ningún caso o voso interese neste curso). De feito, fun a clases de iniciación ó vasco na Université de Bourdeaux III, e o que vos propoño son os meus apuntamentos, un pouco reorganizados, de xeito que mellore a súa comprensión.


Agora, todo o que vos podo desexar é que o pasedes ben (mellor tomalo coma un xogo que coma unha obriga). Sobre todo, non dubidedes en escribirme se tedes algunha suxestión, calquera que sexa (por exemplo, relativa á presentación da miña web).

Non dubidedes tampouco en falar desta web á vosa contorna, pois máis xente non fai mal.

Agur eta ongi ikastea.

Vincent Bastiat