Euskara/Capítulo 13

Galilibro MANUAL DE LINGUA VASCA (Índice orixinal) modificar
 • Introdución: Presentación xeral do vasco e dos capítulos
 • Capítulo 01: Pronuncia / Demostrativos en singular / [Vocabulario (1)] / Artigo definido / Verbo "ser/estar" (1): [izan: "ser" (1)]
 • Capítulo 02: Verbo "ser/estar" (2): [izan: "ser" (2)] / [Pronomes interrogativos (0)] / [Vocabulario (2)] / Tradución da preposición "en" [(1)]
 • Capítulo 03: [Tradución da preposición "en" (2)] / Tradución da preposición "de" de pertenza (xenitivo inanimado) / [Vocabulario (3)] / Demostrativos en plural / Adxectivos [(1)]
 • Capítulo 04: [Adxectivos (2)] / Días / Meses / Números (1)
 • Capítulo 05: [Números (2)] / Expresar unha data (1)
 • Capítulo 06: [Expresar unha data (2)] / Tradución da preposición "con" / Tradución da preposición "de" de pertenza (xenitivo animado) / A hora (1)
 • Capítulo 07: [A hora (2)] / Pronomes posesivos [(1)]
 • Capítulo 08: [Pronomes posesivos (2)] / Pronomes interrogativos [(1)] / Fórmulas de cortesía [(1)] / Partes do corpo
 • Capítulo 09: A familia / Negación [partitivo en francés] / Verbo "haber/ter" [ukan] (1)
 • Capítulo 10: [Verbo "haber/ter" [ukan] (2)] / [Demostrativos co verbo ukan] / Verbos en euskara [(1)]
 • Capítulo 11: [Verbos en euskara (2)] / Verbo en pasado / Verbo en presente
 • Capítulo 12: Verbo en futuro / Nominalización
 • Capítulo 13: Algúns verbos importantes
 • Capítulo 14: Fórmulas de cortesía [(2)] / Dirección e procedencia / Facer preguntas
 • Capítulo 15: Formas perifrásticas (analíticas ou compostas) e sintéticas (simples) / Exemplos de formas sintéticas usadas habitualmente
 • Capítulo 16: Verbo "ser/estar" (3): [egon: "estar"] / Obxecto indirecto
 • Capítulo 17: Primeiro texto / [Tradución do primeiro texto]
 • Capítulo 18: Finalidade: expresar "para" + infinitivo / Segundo texto: Carrapuchiño vermello (1) / [Tradución do segundo texto (1)]
 • Capítulo 19: Segundo texto: Carrapuchiño vermello (2) / [Tradución do segundo texto (2)] / [Despedida]

Suplemento á versión orixinal


Algúns verbos importantes editar

Verbos do grupo A

 • ateratu: "saír"
 • begiratu: "mirar"
 • bilatu: "buscar"
 • galdu: "perder"
 • gordatu: "agochar"
 • handitu: "agrandar"
 • hartu: "coller"
 • hunkitu: "tocar"
 • lagundu: "axudar"
 • mintzatu: "falar"
 • zikindu: "luxar"

Verbos do grupo B

 • ahantzi: "esquecer"
 • bidali: "enviar"
 • ebaki: "cortar"
 • ebatsi: "roubar"
 • edeki: "quitar"
 • eduki: "soster"
 • egosi: "cociñar"
 • ekarri: "levar"
 • erori: "caer"
 • erosi: "vender"
 • etorri: "vir"
 • ezarri: "meter"
 • hautsi: "romper"
 • hertsi: "apretar", "manter", "pechar"
 • hetsi: "pechar"
 • ibili: "andar"
 • idatzi: "escribir"
 • ideki: "abrir"
 • igorri: "enviar"
 • ikasi: "aprender", "comprender", "ensinar"
 • ikusi: "ver"
 • irakatsi: "ensinar"
 • irakurri: "ler"
 • irakutsi: "amosar"
 • irauli: "xirar", "volver"
 • itzuli: "traducir"
 • jali: "saír"
 • jarraiki: "seguir"
 • jarri: "sentar"
 • jautsi: "baixar"
 • jeiki: "erguerse (da cama)"
 • utzi: "deixar"

Verbos do grupo C

 • berregin: "refacer"
 • desegin: "desfacer"
 • edan: "beber"
 • egin: "facer"
 • egon: "estar", "atoparse"
 • eman: "dar"
 • entzun: "oír", "ouvir"
 • erantzun: "responder"
 • erran: "dicir"
 • hatxeman: "atrapar"
 • hauteman: "notar"
 • igan: "amosar"
 • iragan: "atravesar", "cruzar"
 • iraun: "durar"
 • izan: "ser"
 • jakin: "saber"
 • jan: "comer"
 • jasan: "superar", "aturar", "soportar"
 • joan: "ir"
 • ukan: "ter", "haber"

Verbos do grupo D

 • ase: "satisfacer"
 • bete: "encher"
 • erre: "arder", "queimar", "fumar"
 • gorde: "agochar"
 • hil: "morrer", "matar"
 • ito: "afogar", "somerxer"
 • jaio: "nacer"
 • jo: "petar", "golpear"


Ir ó capítulo seguinte