Modelo:Euskara/parte14-2

Para indicar a dirección, engádese -(a)ra tralo nome:

  • etxera joaten naiz: "vou á casa"

Para indicar a procedencia, engádese -(a)tik:

  • etxetik etortzen da: "vén da casa"

Así, para traducir "de Baiona a Anglet" ó vasco, dise: Baionatik Angelura