Modelo:Euskara/parte03-0

Polo tanto, mendian = mendi + a + n

  • mendi: "montaña"
  • -a: "a" (artigo)
  • -n: "cara a"

Así, do revés isto dará do revés: "á (cara á) montaña"

Para o plural, engádese -etan.

  • mendietan: "ás montañas"