Galilibro MANUAL DE LINGUA VASCA (Índice gramatical) modificar
 • Introdución : Presentación xeral do vasco e dos capítulos.
 • Tema 01: Pronuncia
 • Tema 02: Artigos
 • Tema 03: Demostrativos (singular e plural)
 • Tema 04: Pronomes (persoais e interrogativos); facer preguntas
 • Tema 05: Declinación: preposicións ("en", "de", "con"), partitivo e xenitivo-partitivo
 • Tema 06: Declinación: destino, dirección e procedencia
 • Tema 07: Verbos: auxiliares ("ser", "estar" e "haber/ter") e negación
 • Tema 08: Verbos: clasificación e verbos básicos
 • Tema 09: Conxugación verbal: tempos básicos (pasado, presente e futuro)
 • Tema 10: Conxugación verbal: formas analíticas e sintéticas
 • Tema 11: Conxugación verbal: nominalización (substantivación) e modo (finalidade)
 • Tema 12: Cortesía e expresións comúns
 • Tema 13: Vocabulario: os números e léxico básico
 • Tema 14: Vocabulario: o tempo (as horas, os días, os meses, as datas)
 • Tema 15: Vocabulario: o ser humano (as partes do corpo e a familia)
 • Tema 16: Dous textos e despedida

Suplemento á versión orixinal


Pronomes interrogativos

editar

Pronomes interrogativos básicos

nor? quen? pronome interrogativo
zer? que? pronome interrogativo
nun? onde? pronome interrogativo


 • nola: "como" (de que xeito)
 • nolakoa: "como" (de que xeito)
 • noren: "de quen"

Exemplos:

 • nola da zure etxea?: como é a túa casa?
 • noren da etxea?: de quen é a casa?


Pronomes posesivos

editar

Os pronomes persoais non teñen máis ca unha forma, porque a marca do plural engádeselle ó nome:

nire meu [o], a miña, os meus, as miñas posesivo
zure teu [o], a túa, os teus, as túas posesivo
haren seu [o], a súa, os seus, as súas (del) posesivo
bere seu [o], a súa, os seus, as súas (del, do propio suxeito) posesivo

Isto débese a que en euskara, cómpre facer a diferenza entre "eu estiven co seu pai" e "el estivo co seu pai". No primeiro caso usarase haren, porque non é o meu propio pai (o do suxeito), mentres que no segundo caso utilizarase bere porque se trata do pai de quen se fala.

gure noso [o], a nosa, os nosos, as nosas posesivo
zuen voso [o], a vosa, os vosos, as vosas posesivo
haien seu [o], a súa, os seus, as súas (deles) posesivo
beren seu [o], a súa, os seus, as súas (deles, do propio suxeito) posesivo

Facer preguntas

editar
 • nor: "o que, quen"
 • zer: "o que"
 • nun: "onde"
 • noiz: "cando"
 • nora: "como"
 • zenbat: "canto"
 • zergatik: "por qué"
 • zertarako: "para que"


Ir ó tema seguinte