Euskara/Capítulo 14

Galilibro MANUAL DE LINGUA VASCA (Índice orixinal) modificar
 • Introdución: Presentación xeral do vasco e dos capítulos
 • Capítulo 01: Pronuncia / Demostrativos en singular / [Vocabulario (1)] / Artigo definido / Verbo "ser/estar" (1): [izan: "ser" (1)]
 • Capítulo 02: Verbo "ser/estar" (2): [izan: "ser" (2)] / [Pronomes interrogativos (0)] / [Vocabulario (2)] / Tradución da preposición "en" [(1)]
 • Capítulo 03: [Tradución da preposición "en" (2)] / Tradución da preposición "de" de pertenza (xenitivo inanimado) / [Vocabulario (3)] / Demostrativos en plural / Adxectivos [(1)]
 • Capítulo 04: [Adxectivos (2)] / Días / Meses / Números (1)
 • Capítulo 05: [Números (2)] / Expresar unha data (1)
 • Capítulo 06: [Expresar unha data (2)] / Tradución da preposición "con" / Tradución da preposición "de" de pertenza (xenitivo animado) / A hora (1)
 • Capítulo 07: [A hora (2)] / Pronomes posesivos [(1)]
 • Capítulo 08: [Pronomes posesivos (2)] / Pronomes interrogativos [(1)] / Fórmulas de cortesía [(1)] / Partes do corpo
 • Capítulo 09: A familia / Negación [partitivo en francés] / Verbo "haber/ter" [ukan] (1)
 • Capítulo 10: [Verbo "haber/ter" [ukan] (2)] / [Demostrativos co verbo ukan] / Verbos en euskara [(1)]
 • Capítulo 11: [Verbos en euskara (2)] / Verbo en pasado / Verbo en presente
 • Capítulo 12: Verbo en futuro / Nominalización
 • Capítulo 13: Algúns verbos importantes
 • Capítulo 14: Fórmulas de cortesía [(2)] / Dirección e procedencia / Facer preguntas
 • Capítulo 15: Formas perifrásticas (analíticas ou compostas) e sintéticas (simples) / Exemplos de formas sintéticas usadas habitualmente
 • Capítulo 16: Verbo "ser/estar" (3): [egon: "estar"] / Obxecto indirecto
 • Capítulo 17: Primeiro texto / [Tradución do primeiro texto]
 • Capítulo 18: Finalidade: expresar "para" + infinitivo / Segundo texto: Carrapuchiño vermello (1) / [Tradución do segundo texto (1)]
 • Capítulo 19: Segundo texto: Carrapuchiño vermello (2) / [Tradución do segundo texto (2)] / [Despedida]

Suplemento á versión orixinal


Fórmulas de cortesía (2)

editar
 • arratsalde on: "boas tardes"
 • gau on: "boas noites"
 • gero arte: "ata pronto", "até pronto"
 • badoa?: "como vai?"
 • otoi: "por favor"
 • deusetaz: "de nada"
 • gogotik: "claro", "gustaríame"
 • zorionak: "boas festas"
 • dagizula on: "bo proveito"
 • xantza on: "boa sorte"
 • osasuna!: "saúde!", "Xesús!"
 • doluminak: "síntoo"
 • damu dut: "síntoo", "perdón"
 • ahantzi dut: "esquecino"
 • gose naiz: "teño fame"
 • egarri naiz: "teño sede"
 • hoztua naiz: "teño frío"
 • berotua naiz: "teño calor"
 • nekatua naiz: "estou canso"
 • presatua naiz: "estou agobiado", "estou amolado"
 • banoa: "marcho"

Dirección e procedencia

editar

Para indicar a dirección, engádese -(a)ra tralo nome:

 • etxera joaten naiz: "vou á casa"

Para indicar a procedencia, engádese -(a)tik:

 • etxetik etortzen da: "vén da casa"

Así, para traducir "de Baiona a Anglet" ó vasco, dise: Baionatik Angelura

Facer preguntas

editar
 • nor: "o que, quen"
 • zer: "o que"
 • nun: "onde"
 • noiz: "cando"
 • nora: "como"
 • zenbat: "canto"
 • zergatik: "por qué"
 • zertarako: "para que"


Ir ó capítulo seguinte