Modelo:Euskara/parte11-2

Para os verbos do grupo A, quítaselles -tu ou -du e engádeselles -tzen:

  • hartzen dut: "eu cólloo"

Para os verbos do grupo B que rematan en -i, quítaselles este -i e engádeselles -ten:

  • ikusten dut: "eu véxoo"

Para os verbos do grupo B que rematan en -ri, quítaselles este -ri e engádeselles -tzen:

  • etortzen da: "eu veño"

Para os verbos do grupo C, quítaselles o -n e engádeselles -ten:

  • erraten dut: "eu dígoo"

Para os verbos do grupo D, simplemente engádeselles -tzen:

  • baso bat betetzen dut: "eu encho o vaso"