Euskara/Capítulo 11

Galilibro MANUAL DE LINGUA VASCA (Índice orixinal) modificar
 • Introdución: Presentación xeral do vasco e dos capítulos
 • Capítulo 01: Pronuncia / Demostrativos en singular / [Vocabulario (1)] / Artigo definido / Verbo "ser/estar" (1): [izan: "ser" (1)]
 • Capítulo 02: Verbo "ser/estar" (2): [izan: "ser" (2)] / [Pronomes interrogativos (0)] / [Vocabulario (2)] / Tradución da preposición "en" [(1)]
 • Capítulo 03: [Tradución da preposición "en" (2)] / Tradución da preposición "de" de pertenza (xenitivo inanimado) / [Vocabulario (3)] / Demostrativos en plural / Adxectivos [(1)]
 • Capítulo 04: [Adxectivos (2)] / Días / Meses / Números (1)
 • Capítulo 05: [Números (2)] / Expresar unha data (1)
 • Capítulo 06: [Expresar unha data (2)] / Tradución da preposición "con" / Tradución da preposición "de" de pertenza (xenitivo animado) / A hora (1)
 • Capítulo 07: [A hora (2)] / Pronomes posesivos [(1)]
 • Capítulo 08: [Pronomes posesivos (2)] / Pronomes interrogativos [(1)] / Fórmulas de cortesía [(1)] / Partes do corpo
 • Capítulo 09: A familia / Negación [partitivo en francés] / Verbo "haber/ter" [ukan] (1)
 • Capítulo 10: [Verbo "haber/ter" [ukan] (2)] / [Demostrativos co verbo ukan] / Verbos en euskara [(1)]
 • Capítulo 11: [Verbos en euskara (2)] / Verbo en pasado / Verbo en presente
 • Capítulo 12: Verbo en futuro / Nominalización
 • Capítulo 13: Algúns verbos importantes
 • Capítulo 14: Fórmulas de cortesía [(2)] / Dirección e procedencia / Facer preguntas
 • Capítulo 15: Formas perifrásticas (analíticas ou compostas) e sintéticas (simples) / Exemplos de formas sintéticas usadas habitualmente
 • Capítulo 16: Verbo "ser/estar" (3): [egon: "estar"] / Obxecto indirecto
 • Capítulo 17: Primeiro texto / [Tradución do primeiro texto]
 • Capítulo 18: Finalidade: expresar "para" + infinitivo / Segundo texto: Carrapuchiño vermello (1) / [Tradución do segundo texto (1)]
 • Capítulo 19: Segundo texto: Carrapuchiño vermello (2) / [Tradución do segundo texto (2)] / [Despedida]

Suplemento á versión orixinal


Verbos en euskara (2)

editar

(C) Verbos rematados en -n

 • eman: "dar"
 • erran: "dicir"
 • ukan: "ter/haber"
 • izan: "ser"
 • joan: "ir"

(D) Resto

 • bete: "encher"
 • erre: "arder, queimar, fumar"


Verbo en pasado

editar

É o tempo máis sinxelo. Abonda con xuntar o participio pasado e o auxiliar, e deste úsase a forma conxugada.

 • ikusi dut: "eu vino"
 • eman ditut: "eu dinllas"
 • ez dut ikusi: "eu non o vin"
 • gizonek etxe bat egin dute: "os homes fixeron unha casa"

Verbo en presente

editar

Para os verbos do grupo A, quítaselles -tu ou -du e engádeselles -tzen:

 • hartzen dut: "eu cólloo"

Para os verbos do grupo B que rematan en -i, quítaselles este -i e engádeselles -ten:

 • ikusten dut: "eu véxoo"

Para os verbos do grupo B que rematan en -ri, quítaselles este -ri e engádeselles -tzen:

 • etortzen da: "eu veño"

Para os verbos do grupo C, quítaselles o -n e engádeselles -ten:

 • erraten dut: "eu dígoo"

Para os verbos do grupo D, simplemente engádeselles -tzen:

 • baso bat betetzen dut: "eu encho o vaso"


Ir ó capítulo seguinte