Alemán
Bandeira
Bandeira

Alemaña

Bandeira
Bandeira

Austria

Bandeira
Bandeira

Suíza

Bandeira
Bandeira

Luxemburgo

Bandeira
Bandeira

Bélxica

Bandeira
Bandeira

Liechtenstein¡Benvidos ao wiki-libro de aprendizaxe de alemán! Podes axudar contribuíndo ao libro á vez que aprendes o idioma.Introdución ao idioma editar

Introdución
Pronunciación
Breve historia do alemán

Gramática editar

Substantivos editar

Artigos editar

Artigo determinado
Artigo indeterminado

Pronomes editar

Pronomes persoais
Pronomes posesivos
Pronomes reflexivos
Pronomes interrogativos
Pronomes indefinidos
Pronomes demostrativos
Pronomes relativos

Preposicións editar

Preposicións de acusativo
Preposicións de dativo
Preposicións de acusativo e dativo
Preposicións de xenitivo
Compostos con wo- e dá-

Adxectivos editar

Conxuncións editar

Conxuncións coordinativas
Conxuncións subordinativas

Verbos editar

Presente de indicativo
Pasado
Futuro
Condicionais
Verbos modais
Voz pasiva
Imperativo
Verbos irregulares
Verbos con complemento preposicional

Vocabulario editar

Adxectivos - Adjektiven editar

Cores
Atributos físicos
Personalidade
Sabores
Formas e tamaños
Outros

Números - Zahlen editar

Números cardinais
Números ordinais

Animais - Tiere editar

Animais domésticos
Aves
Réptiles e anfibios
Mamíferos
Insectos e arácnidos
Outros

Plantas - Pflanzen editar

Árbores
Arbustos
Flores

O tempo - Die Zeit editar

A hora
O día
Os días da semana
Os meses
As estacións
O clima

O corpo - Der Körper editar

Partes do corpo
A cara
Órganos
Os sentidos

A familia - Die Familie editar

Parentescos
Outros

A casa - Das Haus editar

A casa
A cociña
O baño

Comida e bebida - Essen und Getränke editar

Froitas e verduras
Carne e peixe
Sobremesas
Bebidas

Situacións diarias editar

No fogar
No restaurante
De compras
De turismo
Buscando emprego
Na oficina
De negocios
A familia
O estudante
MANUAL DE ALEMÁN: 1. Introdución / 2. Pronunciación / 3. Historia do alemán / 4. Substantivos / 5. Artigos / 6. Pronomes / 7. Preposicións / 8. Adxectivos / 9. Conxuncións / 10. Verbos / 11. Vocabulario: Adxectivos / 12. Números 13. Plantas / 14. O tempo / 15. O corpo / 16. Parentescos / 17. Outros / 18. A casa / 19. A cociña / 20. O baño / 21. Froitas e verduras / 22. Carne e peixe / 23. Sobremesas / 24. Bebidas / 25. No fogar / 26. No restaurante / 28. De compras / 29. De turismo / 30. Buscando emprego / 31. Na oficina / 32. Negocios / 33. A familia / 34. O estudante