Alemán
Bandeira
Bandeira

Alemaña

Bandeira
Bandeira

Austria

Bandeira
Bandeira

Suíza

Bandeira
Bandeira

Luxemburgo

Bandeira
Bandeira

Bélxica

Bandeira
Bandeira

Liechtenstein¡Benvidos ao wiki-libro de aprendizaxe de alemán! Podes axudar contribuíndo ao libro á vez que aprendes o idioma.Introdución ao idioma

editar
Introdución
Pronunciación
Breve historia do alemán

Gramática

editar
Artigo determinado
Artigo indeterminado
Pronomes persoais
Pronomes posesivos
Pronomes reflexivos
Pronomes interrogativos
Pronomes indefinidos
Pronomes demostrativos
Pronomes relativos
Preposicións de acusativo
Preposicións de dativo
Preposicións de acusativo e dativo
Preposicións de xenitivo
Compostos con wo- e dá-
Conxuncións coordinativas
Conxuncións subordinativas
Presente de indicativo
Pasado
Futuro
Condicionais
Verbos modais
Voz pasiva
Imperativo
Verbos irregulares
Verbos con complemento preposicional

Vocabulario

editar
Cores
Atributos físicos
Personalidade
Sabores
Formas e tamaños
Outros
Números cardinais
Números ordinais
Animais domésticos
Aves
Réptiles e anfibios
Mamíferos
Insectos e arácnidos
Outros
Árbores
Arbustos
Flores
A hora
O día
Os días da semana
Os meses
As estacións
O clima
Partes do corpo
A cara
Órganos
Os sentidos

A familia - Die Familie

editar
Parentescos
Outros

A casa - Das Haus

editar
A casa
A cociña
O baño

Comida e bebida - Essen und Getränke

editar
Froitas e verduras
Carne e peixe
Sobremesas
Bebidas

Situacións diarias

editar
No fogar
No restaurante
De compras
De turismo
Buscando emprego
Na oficina
De negocios
A familia
O estudante
MANUAL DE ALEMÁN: 1. Introdución / 2. Pronunciación / 3. Historia do alemán / 4. Substantivos / 5. Artigos / 6. Pronomes / 7. Preposicións / 8. Adxectivos / 9. Conxuncións / 10. Verbos / 11. Vocabulario: Adxectivos / 12. Números 13. Plantas / 14. O tempo / 15. O corpo / 16. Parentescos / 17. Outros / 18. A casa / 19. A cociña / 20. O baño / 21. Froitas e verduras / 22. Carne e peixe / 23. Sobremesas / 24. Bebidas / 25. No fogar / 26. No restaurante / 28. De compras / 29. De turismo / 30. Buscando emprego / 31. Na oficina / 32. Negocios / 33. A familia / 34. O estudante