Alemán

Alemán
Bandeira

Alemaña

Bandeira

Austria

Bandeira

Suíza

Bandeira

Luxemburgo

Bandeira

Bélxica

Bandeira

Liechtenstein¡Benvidos ao wiki-libro de aprendizaxe de alemán! Podes axudar contribuíndo ao libro á vez que aprendes o idioma.Introdución ao idiomaEditar

Introdución
Pronunciación
Breve historia do alemán

GramáticaEditar

SubstantivosEditar

ArtigosEditar

Artigo determinado
Artigo indeterminado

PronomesEditar

Pronomes persoais
Pronomes posesivos
Pronomes reflexivos
Pronomes interrogativos
Pronomes indefinidos
Pronomes demostrativos
Pronomes relativos

PreposiciónsEditar

Preposicións de acusativo
Preposicións de dativo
Preposicións de acusativo e dativo
Preposicións de xenitivo
Compostos con wo- e dá-

AdxectivosEditar

ConxunciónsEditar

Conxuncións coordinativas
Conxuncións subordinativas

VerbosEditar

Presente de indicativo
Pasado
Futuro
Condicionais
Verbos modais
Voz pasiva
Imperativo
Verbos irregulares
Verbos con complemento preposicional

VocabularioEditar

Adxectivos - AdjektivenEditar

Cores
Atributos físicos
Personalidade
Sabores
Formas e tamaños
Outros

Números - ZahlenEditar

Números cardinais
Números ordinais

Animais - TiereEditar

Animais domésticos
Aves
Réptiles e anfibios
Mamíferos
Insectos e arácnidos
Outros

Plantas - PflanzenEditar

Árbores
Arbustos
Flores

O tempo - Die ZeitEditar

A hora
O día
Os días da semana
Os meses
As estacións
O clima

O corpo - Der KörperEditar

Partes do corpo
A cara
Órganos
Os sentidos

A familia - Die FamilieEditar

Parentescos
Outros

A casa - Das HausEditar

A casa
A cociña
O baño

Comida e bebida - Essen und GetränkeEditar

Froitas e verduras
Carne e peixe
Sobremesas
Bebidas

Situacións diariasEditar

No fogar
No restaurante
De compras
De turismo
Buscando emprego
Na oficina
De negocios
A familia
O estudante
MANUAL DE ALEMÁN: 1. Introdución / 2. Pronunciación / 3. Historia do alemán / 4. Substantivos / 5. Artigos / 6. Pronomes / 7. Preposicións / 8. Adxectivos / 9. Conxuncións / 10. Verbos / 11. Vocabulario: Adxectivos / 12. Números 13. Plantas / 14. O tempo / 15. O corpo / 16. Parentescos / 17. Outros / 18. A casa / 19. A cociña / 20. O baño / 21. Froitas e verduras / 22. Carne e peixe / 23. Sobremesas / 24. Bebidas / 25. No fogar / 26. No restaurante / 28. De compras / 29. De turismo / 30. Buscando emprego / 31. Na oficina / 32. Negocios / 33. A familia / 34. O estudante