Modelo:Euskara/parte06-0

Particularidades:

  • Despois do ano, engádese -ko
  • Despois do ano, engádese -ren ou -ean (v. meses)
  • Despois do día do mes, engádese -(e)an
  • Despois do día da semana, engádese -(a)rekin

Entón "domingo 13 de decembro de 1998" diríase

1998-ko anbenduaren 13-an igandearekin,

que pronuciado sería

mila bederatzirehun ta laurogei ta hemezortziko abenduaren hamahiruan igandearekin.