Modelo:Euskara/parte01-2

hau este, esta (relacionado con aquí, acá, acó) demostrativo singular
hori ese, esa (relacionado con alí, alá, aló) demostrativo singular
hura aquel, aquela (relacionado con acolá) demostrativo singular

Colócanse tralo substantivo ó que acompañan. Se temos os seguintes nomes:

gizon home substantivo masculino
gizon varón substantivo masculino
emazte esposa substantivo feminino
emakume muller substantivo feminino
emakume femia substantivo feminino
neska filla substantivo feminino
mutil rapaz substantivo masculino
ikasle alumno substantivo masculino

entón "esta filla" pode dicirse neska hau, neska hori ou neska hura conforme o lugar onde se atope.