Galilibro MANUAL DE LINGUA VASCA (Índice gramatical) modificar
 • Introdución : Presentación xeral do vasco e dos capítulos.
 • Tema 01: Pronuncia
 • Tema 02: Artigos
 • Tema 03: Demostrativos (singular e plural)
 • Tema 04: Pronomes (persoais e interrogativos); facer preguntas
 • Tema 05: Declinación: preposicións ("en", "de", "con"), partitivo e xenitivo-partitivo
 • Tema 06: Declinación: destino, dirección e procedencia
 • Tema 07: Verbos: auxiliares ("ser", "estar" e "haber/ter") e negación
 • Tema 08: Verbos: clasificación e verbos básicos
 • Tema 09: Conxugación verbal: tempos básicos (pasado, presente e futuro)
 • Tema 10: Conxugación verbal: formas analíticas e sintéticas
 • Tema 11: Conxugación verbal: nominalización (substantivación) e modo (finalidade)
 • Tema 12: Cortesía e expresións comúns
 • Tema 13: Vocabulario: os números e léxico básico
 • Tema 14: Vocabulario: o tempo (as horas, os días, os meses, as datas)
 • Tema 15: Vocabulario: o ser humano (as partes do corpo e a familia)
 • Tema 16: Dous textos e despedida

Suplemento á versión orixinal


Clasificación dos verbos editar

Os verbos en euskara divídense en tres grupos. Debido a que non existe exactamente un infinitivo, o que se traduciría como infinitivo para a súa enunciación procede de feito dun participio pasado en euskara.

(A) Verbos rematados en -i

 • ikusi: "ver" ("visto")
 • ibili: "andar" ("andado")
 • ikasi: "aprender"

(B) Verbos rematados en -tu

 • mintzatu: "falar"
 • hartu: "coller"
 • begiratu: "mirar"


(C) Verbos rematados en -n

 • eman: "dar"
 • erran: "dicir"
 • ukan: "ter/haber"
 • izan: "ser"
 • joan: "ir"

(D) Resto

 • bete: "encher"
 • erre: "arder, queimar, fumar"


Verbos básicos editar

Verbos do grupo A

 • ateratu: "saír"
 • begiratu: "mirar"
 • bilatu: "buscar"
 • galdu: "perder"
 • gordatu: "agochar"
 • handitu: "agrandar"
 • hartu: "coller"
 • hunkitu: "tocar"
 • lagundu: "axudar"
 • mintzatu: "falar"
 • zikindu: "luxar"

Verbos do grupo B

 • ahantzi: "esquecer"
 • bidali: "enviar"
 • ebaki: "cortar"
 • ebatsi: "roubar"
 • edeki: "quitar"
 • eduki: "soster"
 • egosi: "cociñar"
 • ekarri: "levar"
 • erori: "caer"
 • erosi: "vender"
 • etorri: "vir"
 • ezarri: "meter"
 • hautsi: "romper"
 • hertsi: "apretar", "manter", "pechar"
 • hetsi: "pechar"
 • ibili: "andar"
 • idatzi: "escribir"
 • ideki: "abrir"
 • igorri: "enviar"
 • ikasi: "aprender", "comprender", "ensinar"
 • ikusi: "ver"
 • irakatsi: "ensinar"
 • irakurri: "ler"
 • irakutsi: "amosar"
 • irauli: "xirar", "volver"
 • itzuli: "traducir"
 • jali: "saír"
 • jarraiki: "seguir"
 • jarri: "sentar"
 • jautsi: "baixar"
 • jeiki: "erguerse (da cama)"
 • utzi: "deixar"

Verbos do grupo C

 • berregin: "refacer"
 • desegin: "desfacer"
 • edan: "beber"
 • egin: "facer"
 • egon: "estar", "atoparse"
 • eman: "dar"
 • entzun: "oír", "ouvir"
 • erantzun: "responder"
 • erran: "dicir"
 • hatxeman: "atrapar"
 • hauteman: "notar"
 • igan: "amosar"
 • iragan: "atravesar", "cruzar"
 • iraun: "durar"
 • izan: "ser"
 • jakin: "saber"
 • jan: "comer"
 • jasan: "superar", "aturar", "soportar"
 • joan: "ir"
 • ukan: "ter", "haber"

Verbos do grupo D

 • ase: "satisfacer"
 • bete: "encher"
 • erre: "arder", "queimar", "fumar"
 • gorde: "agochar"
 • hil: "morrer", "matar"
 • ito: "afogar", "somerxer"
 • jaio: "nacer"
 • jo: "petar", "golpear"


Ir ó tema seguinte