Modelo:Euskara/parte02-1b

Pronomes interrogativos básicos

nor? quen? pronome interrogativo
zer? que? pronome interrogativo
nun? onde? pronome interrogativo