Modelo:Euskara/parte10-1

Os verbos en euskara divídense en tres grupos. Debido a que non existe exactamente un infinitivo, o que se traduciría como infinitivo para a súa enunciación procede de feito dun participio pasado en euskara.

(A) Verbos rematados en -i

  • ikusi: "ver" ("visto")
  • ibili: "andar" ("andado")
  • ikasi: "aprender"

(B) Verbos rematados en -tu

  • mintzatu: "falar"
  • hartu: "coller"
  • begiratu: "mirar"