Curso de lingua galega/O substantivo/O número

Curso de L. Galega

Gramática

Historia da lingua

Ir a: Exercicios sobre a formación do plural
Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 


O plural en galego fórmase utilizando as seguintes regras:


  • Cando unha palabra remata en -n, vogal (tanto sexa tónica ou átona) ou ditongo, hai que engadir un -s


singular plural
can cans
pantalón pantalóns
son sons
avó avós
lei leis
rei reis  • Cando unha palabra remata en -l, ten máis dunha sílaba e se pronuncia cargando a voz ao final (aguda), hai que suprimir o -l e engadir -is


singular plural
animal animais
papel papeis
candil candís
farol farois
xornal xornaisPero, cando unha palabra non é aguda (ben por ser grave ou monosílaba), o plural faise engadindo -es


singular plural
réptil réptiles
fol foles
difícil difíciles  • Cando unha palabra remata en -s ou -x (ben sexa grave, esdrúxula ou forme un grupo consonántico, non varía á hora de formar o plural.


singular plural
lapis lapis
mércores mércores
fax fax
unisex unisex
  • Para o resto das palabras, engádese -es:


singular plural
muller mulleres
flor flores
mal males
cor cores


Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 
Ir a: Exercicios sobre a formación do plural