Exercicios de morfosintaxe en lingua galega/substantivo/Número

Galilibro
Exercicios de
morfosintaxe
Fonética
O substantivo
O adxectivo
O artigo
O persoal
O demostrativo
O posesivo
O indefinido
O relativo
O numeral
O adverbio
O verbo
A preposición
A conxunción
Nexos comparativos
A interxección
Clases de palabras
Outros Galilibros

Exercicios editar

Exercicios 1 editar

Complete cos plurais correspondentes:

 1. candil:_____
 2. papel: _____
 3. raíz: _____
 4. can: _____
 5. presidente: _____
 6. ril: ____
 7. festa: _____
 8. camión: _____
 9. réptil: ___
 10. ollomol: ______
 11. xornal: _____
 12. crise: _____
 13. sol: _____
 14. difícil: _____
 15. lacón: ___
 16. canción: ______
 17. rei: ______
 18. coche: ______
 19. final: ______
 20. cor: ______
 21. televisión: ______
 22. mexillón: ______
 23. dor: ______
 24. sal: ______
 25. mal: ______
 26. normal: ______
 27. hotel: ______
 28. animal: ______
 29. lei: ______
 30. ración: ______

Exercicios 2 editar

 1. chuchamel: ______
 2. canon: ______
 3. dolmen: ______
 4. tabú: ______
 5. álbum: ______
 6. anorak: ______
 7. fax:______
 8. tórax: ____
 9. dúplex: ______
 10. portátil:______
 11. bocoi: ______
 12. atlas: ______
 13. convoi: ______
 14. aerosol:______
 15. oasis: ______
 16. buril: ______
 17. cicel: ______

Solucións editar

Exercicio 1 editar

 1. candís
 2. papeis
 3. raíces
 4. cans
 5. presidentes
 6. riles
 7. festas
 8. camións
 9. réptiles
 10. ollomoles
 11. xornais
 12. crises
 13. soles
 14. difíciles
 15. lacóns
 16. cancións
 17. reis
 18. coches
 19. finais
 20. cores
 21. televisións
 22. mexillóns
 23. dores
 24. sales
 25. males
 26. normais
 27. hoteis
 28. animais
 29. leis
 30. racións

Exercicio 2 editar

 1. chuchamel: chuchameles
 2. canon: canons
 3. dolmen: dolmens
 4. tabú: tabús
 5. álbum: álbums
 6. anorak: anoraks
 7. fax: os fax
 8. tórax: os tórax
 9. dúplex: os dúplex
 10. portátil: portátiles
 11. bocoi: bocois
 12. atlas: os atlas
 13. convoi: os convois
 14. aerosol: aerosois
 15. oasis: os oasis
 16. buril: burís
 17. cicel: ciceis