Curso de lingua galega/O verbo/Verbos Irregulares/Facer dicir e haber

Curso de L. Galega

Gramática

Historia da lingua

Ir a:   Exercicios sobre o verbo 
Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 

Estes tres verbos presentan algunhas irregularidades na súa conxugación:

Verbo Facer
Presente de Indicativo Presente de Subxuntivo
eu fago eu faga
ti fas ti fagas
el/ela fai el/ela faga
nós facemos nós fagamos
vós facedes vós fagades
eles/elas fan eles/elas fagan
Verbo Dicir
Presente de Indicativo Presente de Subxuntivo
eu digo eu diga
ti dis ti digas
el/ela di el/ela diga
nós dicimos nós digamos
vós dicides vós digades
eles/elas din eles/elas digan
Verbo Haber
Presente de Indicativo Presente de Subxuntivo
eu hei eu haxa
ti has ti haxas
el/ela ha (hai) el/ela haxa
nós habemos nós haxamos
vós habedes vós haxades
eles/elas han eles/elas haxan

Vexamos algúns exemplos con estes verbos:

  • Nós facemos moito máis traballo ca vós.
  • Que Iria diga o que queira, nós non imos ir.
  • Esperemos a que haxa máis xente.
  • Miña nai vai no mercado hai moito tempo.
  • Non te fagas o parvo que xa te vin!
  • Heivos de ir a visitar a Vigo
  • Meu pai di que xa está o traballo rematado.
  • Xan quere que lle fagamos un favor.
  • Non hai máis leite. E agora que facemos?

Os verbos facer, dicir e haber presentan irregularidades na súa conxugación en tempo pasado:


Verbo Dicir
Imperf. de Indicativo Pretérito perfecto Pluscuamperfecto Imperf. de Subxuntivo
eu dicía eu dixen eu dixera eu dixese
ti dicías ti dixeches ti dixeras ti dixeses
el/ela dicía el/ela dixo el/ela dixera el/ela dixese
nós diciamos nós dixemos nós dixeramos nós dixésemos
vós diciades vós dixestes vós dixerades vós dixésedes
eles/elas dician eles/elas dixeron eles/elas dixeran eles/elas dixesen
Verbo Facer
Imperf. de Indicativo Pretérito perfecto Pluscuamperfecto Imperf. de Subxuntivo
eu facía eu fixen eu fixera eu fixese
ti facías ti fixeches ti fixeras ti fixeses
el/ela facía el/ela fixo el/ela fixera el/ela fixese
nós faciamos nós fixemos nós fixeramos nós fixésemos
vós faciades vós fixestes vós fixerades vós fixésedes
eles/elas facían eles/elas fixeron eles/elas fixeran eles/elas fixesen
Verbo Haber
Imperf. de Indicativo Pretérito perfecto Pluscuamperfecto Imperf. de Subxuntivo
eu había eu houben eu houbera eu houbese
ti habías ti houbeches ti houberas ti houbeses
el/ela había el/ela houbo el/ela houbera el/ela houbese
nós habiamos nós houbemos nós houberamos nós houbésemos
vós habiades vós houbestes vós houberades vós houbésedes
eles/elas habían eles/elas houberon eles/elas houberan eles/elas houbesen

Lembrade que as formas fixeramos, fixerades,... etc. son de acentuación grave, non esdrúxula como en español.


Ir a:   Exercicios sobre o verbo 
Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega)