Curso de lingua galega/O persoal/Tónico

Curso de L. Galega

Gramática

Historia da lingua

Ir a: Exercicios sobre o persoal

Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 

O pronome persoal é unha clase de palabras que designa as persoas que participan na comunicación e que agrupa os seguintes vocábulos:

Pronome persoal tónico
Persoa Suxeito Oblicuo libre Oblicuo ligado
eu min comigo
2ª (T) ti ti contigo
2ª (V) vostede vostede consigo
el, ela el, ela, si consigo
nós nós connosco
5ª (T) vós vós convosco
5ª (V) vostedes vostedes consigo
eles, elas, si eles, elas, si consigo

Persoais oblicuos

editar
 • Os pronomes oblicuos son aqueles persoais tónicos que aparecen precedidos por unha preposición e, xa que logo, desenvolven a función de termo no sintagma nominal, non podendo nunca ser suxeito.
  • min: Estiveron falando de min.
  • ti: Este xersei é para ti.
  • el, ela: Estás todo o día mirando para ela.
  • nós: Elas trouxeron ese agasallo para nós.
  • vós: Non esperaba iso de vós.
  • eles, elas: Podes ir xogar con eles.
 • Os pronomes oblicuos ligados chámanse así por formar parte do seu corpo fónico a preposición "con". Actúan como complementos circunstanciais de compañía.
  • comigo: Carme bailou comigo.
  • contigo: Túa nai quería falar contigo.
  • consigo (con el/ela): Carlos estivo pelexando con el.
  • connosco: Ven xantar connosco.
  • convosco: Vou xogar convosco.
  • consigo (con eles/elas): Vou ao mercado con elas.

Nosoutros e vosoutros

editar

Non son o mesmo ca nós e vós. Nosoutros e vosoutros ('nós ou vós, o/os presente/s, e mailos outros') refírense a un grupo pechado de individuos coñecido polo falante e polo oínte, polo que quedan excluídos deles tódolos individuos que non pertenzan a ese grupo:

Saberás que o Director díxonos a nós (a case tódolos alumnos do instituto) no Salón de actos que nosoutros (os presentes e o mailos demais alumnos de 4ºESO A) quedabamos castigados sen ir de excursión.

O pronome neutro *elo, que existiu na lingua antiga, foi paulatinamente substituído por outros pronomes como o demostrativo neutro iso. Hoxe non existe, salvo en frases feitas como estar a elo.

Contraccións

editar

O persoal oblicuo de terceira persoa contrae coas preposicións de e en:

  el ela eles elas
de del dela deles delas
en nel nela neles nelas

Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 

Ir a: Exercicios sobre o persoal