Curso de lingua galega/O verbo/Paradigma dos verbos Irregulares

Curso de L. Galega

Gramática

Historia da lingua

Ir a:   Exercicios sobre o verbo 
Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 

 
Caber 
Dar 
Dicir 
Estar 
Facer 
Haber 
Ir 
Poder


Poñer

editar


 
Poñer 
Pór


Pracer

editar


 
Pracer


Querer

editar


 
Querer 
Saber 
Ser 
Ter


Curso de L. Galega

Gramática

Historia da lingua


 
Traer 
Valer 
Ver 
Vir


Ir a:   Exercicios sobre o verbo 
Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega)