Curso de lingua galega/O verbo/Paradigma dos verbos Irregulares

Curso de L. Galega

Gramática

Historia da lingua

Ir a:   Exercicios sobre o verbo 
Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 

CaberEditar

 
Caber


DarEditar


 
Dar


DicirEditar


 
Dicir


EstarEditar


 
Estar


FacerEditar


 
Facer


HaberEditar


 
Haber


IrEditar


 
Ir


PoderEditar


 
Poder


PoñerEditar


 
Poñer


PórEditar


 
Pór


PracerEditar


 
Pracer


QuererEditar


 
Querer


SaberEditar


 
Saber


SerEditar


 
Ser


TerEditar


 
Ter


Curso de L. Galega

Gramática

Historia da lingua

TraerEditar


 
Traer


ValerEditar


 
Valer


VerEditar


 
Ver


VirEditar


 
Vir


Ir a:   Exercicios sobre o verbo 
Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega)