Curso de lingua galega/As consoantes/O seseo

O seseo consiste en pronunciar o fonema /θ/ como /s/: peza por pesa, cazo por caso. Sobre estas dúas alteracións fonéticas hai que dicir que son correctas na fala coloquial, mais na fala culta non se deben de empregar. Nunca se deben reflexar estes fenómenos na escrita.