Este libro está orientado á aprendizaxe das follas de estilo en cascada ou CSS (acortado "follas de estilo"). Esta linguaxe permite controlar o aspecto e maila distribución dos elementos dos documentos HTML e XML.

Limiar

editar

Información

editar

Aprendizaxe

editar
Funcionamento

Manual

editar

Elementos

editar
Selector
Clase
Pseudo-clase
Pseudo-elemento

Propiedades

editar

Propiedades por elemento

editar
Bordo
Fondo
Letra
Lista
Texto

Propiedades por técnica

editar
Dimensión
Flotación
Impresión
Marxe
Posición
Recheo
Visualización

Lista completa

editar
background
background-attachment
background-image
background-position
background-repeat
border
border-bottom
border-bottom-width
border-color
border-left-width
border-right-width
border-style
border-top-width
border-width
bottom
clear
color
cursor
display
float
font
font-family
font-size
font-style
font-weight
height
left
letter-spacing
line-height
list-style
list-style-image
list-style-position
list-style-type
margin
margin-bottom
margin-left
margin-right
margin-top
overflow
padding
padding-bottom
padding-left
padding-right
padding-top
page-break-before
position
right
text-align
text-decoration
text-indent
text-transform
top
vertical-align
width
z-index

Valores

editar
Cor hexadecimal
Cor RGB
Lonxitude
Dispositivo
Nome de cor
Porcentaxe
Tipo de letra
  • Nota: os valores con espazos en branco deberán ir delimitados por comiñas dobres inglesas («"») ou simples («'»).

Outros

editar
Importar ficheiros CSS

Técnicas obsoletas

editar
editar