CSS
← Volver a Cor RGB Lonxitude Seguir con Dispositivo


As lonxitudes son valores numéricos seguidos de caracteres de texto indicando o tipo de unidade.

Decimais editar

O sistema de numeración empregado para separar a parte decimal da parte enteira é o estadounidense, polo que en vez de unha coma como en galego, emprégase un punto. Así, 0,5 expresaríase en CSS como 0.5.

Valores editar

Valor Unidade Distancia Letra
númerocm Centímetros.
(1cm)
Exemplo de letra de 0,12 centímetros.
númeropx Píxeles.
(100px)
Exemplo de letra de 12 píxeles.
númeroin Polgadas.
(1in)
Exemplo de letra de 0,12 polgadas.
númeropt Puntos tipográficos (1/72 polgadas).
(100pt)
Exemplo de letra de 12 puntos.

Propiedades que poder ter nome de cor editar


CSS
← Volver a Cor RGB Lonxitude Seguir con Dispositivo