CSS/letter-spacing

< CSS
CSS
← Volver a left letter-spacing Seguir con line-height


A propiedade letter-spacing permite definir a distancia entre os caracteres dun texto.

Valores editar

Valor Descrición
normal Sen espazo adicional entre caracteres. É o valor predeterminado.
lonxitude Distancia fixa entre caracteres.
inherit O valor da propiedade hérdase do elemento pai.

Elementos aos que afecta left editar


CSS
← Volver a left letter-spacing Seguir con line-height