CSS
← Volver a letter-spacing line-height Seguir con list-style


A propiedade line-height indica o alto das liñas de texto.

Valores editar

Valor Descrición
normal O alto de liña normal. É o valor predeterminado.
número O alto da liña de texto calcularase multiplicando o número polo tamaño da letra.
lonxitude Indica unha distancia fixa de alto da liña.
porcentaxe Indica unha porcentaxe do alto da liña do elemento pai como alto da liña.
inherit O valor da propiedade hérdase do elemento pai.

Elementos aos que afecta line-height editar


CSS
← Volver a letter-spacing line-height Seguir con list-style