CSS
← Volver a font-family font-size Seguir con font-style


A propiedade font-size indica o tamaño da letra.

Valores

editar
Valor Descrición
xx-small Letra anana.
x-small Letra moi pequena.
small Letra pequena.
medium Letra mediana. É o valor predeterminado.
large Letra grande.
x-large Letra moi grande.
xx-large Letra enorme.
smaller Letra máis pequena que a do elemento pai.
larger Letra máis grande que a do elemento pai.
lonxitude Tamaño fixo da letra ne lonxitude.
porcentaxe Tamaño relativo da letra en porcentaxe.
inherit Mesmo tamaño que o elemento pai.

Elementos aos que afecta font-size

editar


CSS
← Volver a font-family font-size Seguir con font-style