CSS/border-color

< CSS
CSS
← Volver a border-bottom-width border-color Seguir con border-left-width


A propiedade border-color indica a cor do bordo do elemento.

ValoresEditar

Valor Descrición
cor hexadecimal Cor do bordo en código hexadecimal.
cor RGB Cor do bordo en código RGB.
nome de cor Cor do bordo segundo o seu nome en inglés.
inherit Mesma cor do bordo que o elemento pai.

Elementos aos que afecta border-colorEditar


CSS
← Volver a border-bottom-width border-color Seguir con border-left-width