CSS/Importar ficheiros CSS

< CSS
CSS
Importar ficheiros CSS


Pódese empregar código CSS para facer referencia a ficheiros que á súa vez conteñen código CSS. Deste xeito, o código importado será lido como se estiver onde se fai referencia a el. Para facer referencia a estes ficheiros emprégase a orde @import, seguida do URL do ficheiro, e este seguido opcionalmente do tipo ou tipos de dispositivo.

Exemplos editar

@import url("principal.css");
@import url("television.css") tv;
@import url("pantallaeimpresora.css") screen, print;


CSS
Importar ficheiros CSS