CSS/Funcionamento

< CSS
CSS
Funcionamento


Sintaxe fundamental

editar

A linguaxe CSS funciona a base de regras, é dicir, declaracións sobre o estilo dun ou máis elementos. As follas de estilo están compostas por unha ou máis destas regras aplicadas a un documento HTML ou XML. A regra consta de dúas partes: o selector e a definición. Ao mesmo tempo, a definición está composta por parellas de propiedade e valor.

Un exemplo moi sinxelo de regra en CSS podería ser o seguinte:

h1 {color: red;}

Onde:

 • h1 sería o selector, e
 • {color: red;} sería a definición.

O selector funciona como ligazón entre o documento e o estilo, indicando os elementos que van verse afectados por esa definición. A definición é a parte da regra que establece cal será o efecto. No exemplo anterior, o selector h1 indica que todos os elementos h1 se verán afectados pola definición, onde se indica que a propiedade color vai ter o valor red (vermello).

Formas de uso

editar

Existen tres formas de dar estilo a un documento mediante regras CSS:

 • Empregando un documento CSS externo ligado ao documento a través dun elemento link, que debe ir na cabeceira do documento. Véxase o seguinte exemplo:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
 <head>
  <title>Título</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.w3.org/css/officeFloats.css" />
 </head>
 <body>
  <!-- [...] -->
 </body>
</html>
 • Empregando o elemento style no interior do documento, xeralmente na cabeceira. Por exemplo:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
 <head>
  <title>Título</title>
  <style type="text/css">
 
   body {
    padding-left: 11em;
    font-family: Georgia, "Times New Roman", serif;
    color: red;
    background-color: #d8da3d; 
   }
  
   h1 {
    font-family: Helvetica, Geneva, Arial, sans-serif;
   }
  </style>
 </head>
 <body>
  <!-- [...] -->
 </body>
</html>
 • Empregando estilos directamente sobre aqueles elementos que o permiten a través do atributo style. Porén, o uso desta técnica supón perder unha das principais vantaxes do CSS: a separación de contido e presentación.

Algunhas cuestións básicas

editar

Algunhas cuestións básicas á hora de empregar CSS son as seguintes:

 • No seguinte exemplo, h1{color: red;}, o selector h1 dille ao navegador a parte do ao documento que se verá afectada. Os selectores poden aparecer individualmente ou agrupados, separándoos con comas:
 
h1, h2, h3 {
 color: red;
}

Ou o que sería o mesmo:

 
h1 {color: red;}
h2 {color: red;}
h3 {color: red;}
 • A propiedade, que neste caso sería color, indica que aspecto se vai cambiar. Neste exemplo, a propiedade que cambiará será a cor do texto. As propiedades a modificar mediante CSS para un mismo selector poden agruparse, pero será necesario separar cada unha delas cun punto e coma («;»).
 
p {text-align:center;color:red}

Normalmente defínese unha propiedade por liña, como pode verse no seguinte exemplo:

 
h1 {
 padding-left: 11em;
 font-family: Georgia, "Times New Roman",Times, serif;
 color: red;
 background-color: #d8da3d;
}
 • O valor da propiedade vai representado á dereita dos dous puntos («:») que seguen ao nome desta. É importante lembrar que se o valor están formado por máis dunha palabra (é dicir, leva espazos en branco) hai que poñelo entre comas simples («'») ou dobres («"»).
 
p {font-family: "sans serif";}


CSS
Funcionamento