CSS/background-position

< CSS
CSS
← Volver a background-image background-position Seguir con background-repeat


A propiedade background-position permite definir a posición da imaxe de fondo dun elemento.

Valores editar

Valor Descrición
left top A imaxe de fondo sitúase na parte superior esquerda.
left center
left
A imaxe de fondo sitúase na parte central esquerda.
left bottom A imaxe de fondo sitúase na parte inferior esquerda.
right top A imaxe de fondo sitúase na parte superior dereita.
right center
right
A imaxe de fondo sitúase na parte central dereita.
right bottom A imaxe de fondo sitúase na parte inferior dereita.
center top A imaxe de fondo sitúase na parte superior central.
center center
center
A imaxe de fondo sitúase na parte central.
center bottom A imaxe de fondo sitúase na parte inferior central.
valor valor O primeiro valor é a posición horizontal e o segundo a posición vertical. Os valores poden ser lonxitudes fixas ou porcentaxes, e poden mesturarse (un de cada tipo). A esquina superior esquerda equivalería ao valor «0% 0%» (o valor predeterminado), e a esquina inferior dereita equivalería ao valor «100% 100%». Se só se especifica un dos valores, entenderase que o valor do outro é «50%».
inherit O valor desta propiedade obtense do elemento pai.

Elementos aos que afecta background-position editar


CSS
← Volver a background-image background-position Seguir con background-repeat