CSS
← Volver a right text-align Seguir con text-decoration


A propiedade text-align indica o modo en que se aliña o texto.

Valores editar

Valor Descrición
center O texto céntrase.
inherit O valor hérdase do elemento pai.
justify Estira as liñas para que todas teñan o mesmo ancho.
left Aliña o texto á esquerda.
right Aliña o texto á dereita.

Elementos aos que afecta text-align editar


CSS
← Volver a right text-align Seguir con text-decoration