CSS/border-width

< CSS
CSS
← Volver a border-top-width border-width Seguir con bottom


A propiedade border-width indica o ancho dos bordos do elemento.

  • Nota: para poder alterar o ancho dun bordo antes ten que haber bordo, para o que se necesita empregar a propiedade border-style.

Valores editar

Valor Descrición
thin Bordos finos.
medium Bordos medios. É o valor predeterminado.
thick Bordos grosos.
lonxitude Ancho expresado como unha distancia.
inherit Bordos tan anchos coma os do elemento pai.

Elementos aos que afecta border-witdh editar


CSS
← Volver a border-top-width border-width Seguir con bottom