CSS/margin-right

< CSS
CSS
← Volver a margin-left margin-right Seguir con margin-top


A propiedade margin-right indica a distancia de marxe dun elemento pola dereita.

Valores editar

Valor Descrición
inherit O valor da propiedade hérdase do elemento pai.
lonxitude Indica unha distancia fixa de marxe pola dereita. O valor predeterminado é a lonxitude 0px.
porcentaxe Indica unha porcentaxe do ancho do elemento como distancia de marxe pola dereita.

Técnicas que empregan margin-right editar


CSS
← Volver a margin-left margin-right Seguir con margin-top