CSS
← Volver a margin-right margin-top Seguir con overflow


A propiedade margin-top indica a distancia de marxe dun elemento pola parte superior.

Valores editar

Valor Descrición
inherit O valor da propiedade hérdase do elemento pai.
lonxitude Indica unha distancia fixa de marxe pola parte superior. O valor predeterminado é a lonxitude 0px.
porcentaxe Indica unha porcentaxe do ancho do elemento como distancia de marxe pola parte superior.

Técnicas que empregan margin-top editar


CSS
← Volver a margin-right margin-top Seguir con overflow