CSS/background-image

< CSS
CSS
← Volver a background-attachment background-image Seguir con background-position


A propiedade background-image permite definir unha imaxe a empregar como fondo dun elemento.

Valores

editar
Valor Descrición
url('URL') URL á imaxe que servirá de fondo para o elemento.
none O elemento non terá imaxe de fondo.
inherit O valor desta propiedade obtense do elemento pai.

Elementos aos que afecta background-image

editar


CSS
← Volver a background-attachment background-image Seguir con background-position