CSS/font-style

< CSS
CSS
← Volver a font-size font-style Seguir con font-weight


A propiedade font-style indica o estilo da letra.

ValoresEditar

Valor Descrición e exemplo
normal Estilo de letra normal. É o valor predeterminado.
italic Letra itálica.
oblique Letra oblicua.
inherit O valor da propiedade no elemento pai.

Elementos aos que afecta font-styleEditar


CSS
← Volver a font-size font-style Seguir con font-weight