CSS/margin-left

< CSS
CSS
← Volver a margin margin-left Seguir con margin-right


A propiedade margin-left indica a distancia de marxe dun elemento pola esquerda.

ValoresEditar

Valor Descrición
inherit O valor da propiedade hérdase do elemento pai.
lonxitude Indica unha distancia fixa de marxe pola esquerda. O valor predeterminado é a lonxitude 0px.
porcentaxe Indica unha porcentaxe do ancho do elemento como distancia de marxe pola esquerda.

Técnicas que empregan margin-leftEditar


CSS
← Volver a margin margin-left Seguir con margin-right