Exercicios de morfosintaxe en lingua galega/persoal/llo-llelo

Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 

Galilibro
Exercicios de
morfosintaxe
Fonética
O substantivo
O adxectivo
O artigo
O persoal
O demostrativo
O posesivo
O indefinido
O relativo
O numeral
O adverbio
O verbo
A preposición
A conxunción
Nexos comparativos
A interxección
Clases de palabras
Outros Galilibros


Exercicio 1

editar

Engade á oración o persoal de obxecto directo correspondente

Oración Obxecto directo dirixida a Resultado
Díxenlle iso a el ou a ela Díxen_______llo__________
Díxenlle a nova a el ou a ela Díxen________lla_________
Díxenlle os erros a el ou a ela Díxen_____llos___________
Díxen as novas a el ou a ela Díxsen_____llas
Díxen iso a eles ou a elas Díxen__________llelo_______
Díxen a nova a eles ou a elas Díxen_______llela________
Díxen os erros a eles ou a elas Díxen_______llelos__________
Díxen as novas a eles ou a elas Díxen_________llelas________Exercicio 2

editar

Engade á oración o persoal de obxecto directo correspondente

Oración Obxecto directo dirixida a Resultado
Non ___ dixen iso a el ou a ela Non _________________
Nunca ___ dixen a nova a el ou a ela Nunca _________________
Xamais ___ dixen os erros a el ou a ela Xamais _________________
Endexamais ___ dixen as novas a el ou a ela Endexamais _________________
Quizais ___ dixen iso a eles ou a elas Quizais _________________
Quizabes ___ dixen a nova a eles ou a elas Quizabes _________________
Xa ___ dixen os erros a eles ou a elas Xa _________________
Mesmo ___ dixen as novas a eles ou a elas Mesmo _________________Exercicio 3

editar

Pronominaliza (é dicir, cambia por un pronome) o CI polo pronome persoal de 3ª persoa.
Coloca o pronome átono no lugar adecuado

1. Contamos aos nosos pais o que nos pasara na festa.
2. Non dixo toda a verdade á filla.
3. Iso trouxo a el problemas.
4. Terás que levar ao oculista os lentes vellos.
5. Has entregar ao profesor o traballo en limpo.
6. Non deas a eles o que non che deron a ti.
7. Deu un bico aos pais pola mañá.
8. Amosei ós visitantes os museos da cidade.
9. Sempre lles traio ese cuestionario.
10. Deu un premio aos fillos.

Exercicio 4

editar

Pronominaliza o CI e mailo CD, facendo as contraccións que cumpra.
Coloca o pronome átono no lugar adecuado

1. Sirve o caldo aos teus irmáns.
2. Fai os deberes á súa irmá porque ela non sabe.
3. Di a verdade a estes homes.
4. Tróuxolles un regalo ben bonito.
5. Ensinou ós alumnos todo canto sabía.
6. Darei a ela todo canto me pidas.
7. A vostede non lle quero esas nabizas.
8. Quen dera este pastel a elas!
9. Non fagas ese feo a el.
10. Hei dar a elas todo o meu.

Solucións

editar

Exercicio 1

editarOración Obxecto directo dirixida a Resultado
Díxenlle iso a el ou a ela Díxenllo
Díxenlle a nova a el ou a ela Díxenlla
Díxenlle os erros a el ou a ela Díxenllos
Díxenlle as novas a el ou a ela Díxenllas
Díxenlles iso a eles ou a elas Díxenllelo
Díxenlles a nova a eles ou a elas Díxenllela
Díxenlles os erros a eles ou a elas Díxenllelos
Díxenlles as novas a eles ou a elas DíxenllelasExercicio 2

editarOración Obxecto directo dirixida a Resultado
Non lle dixen iso a el ou a ela Non llo dixen
Nunca lle dixen a nova a el ou a ela Nunca lla dixen
Xamais lle dixen os erros a el ou a ela Xamais llos dixen
Endexamais lle dixen as novas a el ou a ela Endexamais llas dixen
Quizais lles dixen iso a eles ou a elas Quizais llelo dixen
Quizabes lles dixen a nova a eles ou a elas Quizabes llela dixen
Xa lles dixen os erros a eles ou a elas Xa llelos dixen
Mesmo lles dixen as novas a eles ou a elas Mesmo llelas dixenExercicio 3

editar

1. Contámosllelo.
2. Non lla dixo.
3. Iso llos trouxo.
4. Terás que llos levar / Terás que levarllos / Terasllos que levar.
5. Hasllo entregar / Has entregarllo.
6. Non llelo deas.
7. Déullelo pola mañá.
8. Amoséillelos.
9. Sempre llelo traio.
10. Déullelo.

Exercicio 4

editar

1. Sírvellelo.
2. Faillos porque ela non sabe.
3. Díllela.
4. Tróuxollelo.
5. Ensinóullelo.
6. Dareillo.
7. Non llas quero .
8. Quen llelo dera!
9. Non llo fagas.
10. Héillelo dar / Hei dárllelo.


Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega)