Exercicios de morfosintaxe en lingua galega/persoal/llo-llelo

Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 

Galilibro
Exercicios de
morfosintaxe
Fonética
O substantivo
O adxectivo
O artigo
O persoal
O demostrativo
O posesivo
O indefinido
O relativo
O numeral
O adverbio
O verbo
A preposición
A conxunción
Nexos comparativos
A interxección
Clases de palabras
Outros Galilibros


Exercicio 1Editar

Engade á oración o persoal de obxecto directo correspondente

Oración Obxecto directo dirixida a Resultado
Díxenlle iso a el ou a ela Díxenlle_________________
Díxenlle a nova a el ou a ela Díxenlle_________________
Díxenlle os erros a el ou a ela Díxenlle________________
Díxen as novas a el ou a ela Díxenlle_________________
Díxen iso a eles ou a elas Díxen_________________
Díxen a nova a eles ou a elas Díxen_________________
Díxen os erros a eles ou a elas Díxen_________________
Díxen as novas a eles ou a elas Díxen_________________Exercicio 2Editar

Engade á oración o persoal de obxecto directo correspondente

Oración Obxecto directo dirixida a Resultado
Non ___ dixen iso a el ou a ela Non _________________
Nunca ___ dixen a nova a el ou a ela Nunca _________________
Xamais ___ dixen os erros a el ou a ela Xamais _________________
Endexamais ___ dixen as novas a el ou a ela Endexamais _________________
Quizais ___ dixen iso a eles ou a elas Quizais _________________
Quizabes ___ dixen a nova a eles ou a elas Quizabes _________________
Xa ___ dixen os erros a eles ou a elas Xa _________________
Mesmo ___ dixen as novas a eles ou a elas Mesmo _________________Exercicio 3Editar

Pronominaliza (é dicir, cambia por un pronome) o CI polo pronome persoal de 3ª persoa.
Coloca o pronome átono no lugar adecuado

1. Contamos aos nosos pais o que nos pasara na festa.
2. Non dixo toda a verdade á filla.
3. Iso trouxo a el problemas.
4. Terás que levar ao oculista os lentes vellos.
5. Has entregar ao profesor o traballo en limpo.
6. Non deas a eles o que non che deron a ti.
7. Deu un bico aos pais pola mañá.
8. Amosei ós visitantes os museos da cidade.
9. Sempre lles traio ese cuestionario.
10. Deu un premio aos fillos.

Exercicio 4Editar

Pronominaliza o CI e mailo CD, facendo as contraccións que cumpra.
Coloca o pronome átono no lugar adecuado

1. Sirve o caldo aos teus irmáns.
2. Fai os deberes á súa irmá porque ela non sabe.
3. Di a verdade a estes homes.
4. Tróuxolles un regalo ben bonito.
5. 5. Ensinou ós alumnos todo canto sabía.
6. Darei a ela todo canto me pidas.
7. A vostede non lle quero esas nabizas.
8. Quen dera este pastel a elas!
9. Non fagas ese feo a el.
10. Hei dar a elas todo o meu.

SoluciónsEditar

Exercicio 1EditarOración Obxecto directo dirixida a Resultado
Díxenlle iso a el ou a ela Díxenllo
Díxenlle a nova a el ou a ela Díxenlla
Díxenlle os erros a el ou a ela Díxenllos
Díxenlle as novas a el ou a ela Díxenllas
Díxenlles iso a eles ou a elas Díxenllelo
Díxenlles a nova a eles ou a elas Díxenllela
Díxenlles os erros a eles ou a elas Díxenllelos
Díxenlles as novas a eles ou a elas DíxenllelasExercicio 2EditarOración Obxecto directo dirixida a Resultado
Non lle dixen iso a el ou a ela Non llo dixen
Nunca lle dixen a nova a el ou a ela Nunca lla dixen
Xamais lle dixen os erros a el ou a ela Xamais llos dixen
Endexamais lle dixen as novas a el ou a ela Endexamais llas dixen
Quizais lles dixen iso a eles ou a elas Quizais llelo dixen
Quizabes lles dixen a nova a eles ou a elas Quizabes llela dixen
Xa lles dixen os erros a eles ou a elas Xa llelos dixen
Mesmo lles dixen as novas a eles ou a elas Mesmo llelas dixenExercicio 3Editar

1. Contámosllelo.
2. Non lla dixo.
3. Iso llos trouxo.
4. Terás que llos levar / Terás que levarllos / Terasllos que levar.
5. Hasllo entregar / Has entregarllo.
6. Non llelo deas.
7. Déullelo pola mañá.
8. Amoséillelos.
9. Sempre llelo traio.
10. Déullelo.

Exercicio 4Editar

1. Sírvellelo.
2. Faillos porque ela non sabe.
3. Díllela.
4. Tróuxollelo.
5. Ensinóullelo.
6. Dareillo.
7. Non llas quero .
8. Quen llelo dera!
9. Non llo fagas.
10. Héillelo dar / Hei dárllelo.


Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega)