Exercicios de morfosintaxe en lingua galega/verbo/participio 1