Exercicios de Fonética e Fonoloxía/Consonantismo

Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

Galilibro
Exercicios de
morfosintaxe
Fonética
O substantivo
O adxectivo
O artigo
O persoal
O demostrativo
O posesivo
O indefinido
O relativo
O numeral
O adverbio
O verbo
A preposición
A conxunción
Nexos comparativos
A interxección
Clases de palabras
Outros Galilibros

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 


Exercicio 1 editar

Salienta os fonemas consonánticos oclusivos da seguinte secuencia

A normalización lingüística é o proceso tendente a converter unha lingua no vehículo normal de comunicación dunha comunidade.

Exercicio 2 editar

Salienta as fonemas comnsonánticos fricativos da seguinte secuencia

Cada lingua debe cumprir no seu territorio propio e orixinario a totalidade das funcións posibles, sen o intrusismo doutras linguas que xa teñen de por si o seu territorio e a súa comunidade natural propios.

Exercicio 3 editar

Salienta as fonemas comnsonánticos nasais da seguinte secuencia

A lingua é o medio básico de comunicación e de recoñecemento mutuo para os membros dunha sociedade.

Exercicio 4 editar

Salienta as fonemas líquidos laterais e líquidos vibrantes da seguinte secuencia

A lingua precisa da concreción dunha comunidade para a súa materialización, e a sociedade da lingua para a súa realización comunitaria. Desprezando a lingua, individuo e sociedade estarán tolleitos.

Exercicio 5 editar

Define o fonema consonántico da palabra "cheo"

Exercicio 6 editar

Exemplifica colocando os fonemas consonánticos correspondentes na fila inferior

bilabiallabiodentalinterdentaldentalalveorlarpalatalvelar
bSolucións editar

Exercicio 1 editar

A normalización lingüística é o proceso tendente a converter unha lingua no vehículo normal de comunicación dunha comunidade.

As consoantes oclusivas son as presentes nas palabras bodega (consoantes oclusivas sonoras) e petaca (consoantes oclusivas xordas

Exercicio 2 editar

Cada lingua debe cumprir no seu territorio propio e orixinario a totalidade das funcións posibles, sen o intrusismo doutras linguas que xa teñen de por si o seu territorio e a súa comunidade natural propios.

Exercicio 3 editar

A lingua é o medio básico de comunicación e de recoñecemento mutuo para os membros dunha sociedade.

Exercicio 4 editar

A lingua precisa a concreción dunha comunidade para a súa materialización, e a sociedade da lingua para a súa realización comunitaria. Desprezando a lingua, individuo e sociedade estarán tolleitos.

Exercicio 5 editar

Fonema consonántico, africado, palatal, xordo.

Exercicio 6 editar

bilabiallabiodentalinterdentaldentalalveorlarpalatalvelar
b, m, pfzd, ts, n, l, rx, ch, ñ, llg, k, n (unha) 
consonantismo galego


Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega)