Exercicios de morfosintaxe en lingua galega/verbo/Perífrases

Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

Galilibro
Exercicios de
morfosintaxe
Fonética
O substantivo
O adxectivo
O artigo
O persoal
O demostrativo
O posesivo
O indefinido
O relativo
O numeral
O adverbio
O verbo
A preposición
A conxunción
Nexos comparativos
A interxección
Clases de palabras
Outros Galilibros

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 


Exercicios

editar

Exercicio 1

editar

Indica o significado das seguintes perífrases:

Abofé que ha chegar derreado da viaxePerífrase modal de probabilidade
Acabou por mastigar o po do deserto
Aí o vén, estouno vendo
Comezaron a apupalo axiña
Debes anicarte
Debeu de liscar
Deixou de metrallar cando cesou o movemento
Deron en limpar a bixutería cunha baeta
Estaba para chover e choveu
Ha chegar derreado da viaxe
Hai que recuar
Houbeches morrer
Leva a facer das súas toda a vida
Meu avó vai enganido de vez
Non chegaron a convocar a asemblea.
Non dou alugado a habitación
O cóengo andaba lendo o teu libro
Ó final tódolos vultos viñan a estoupar
Pode ser que escordase o pulso
Puxéronse a preparar a comuñón
Rematou de testemuñar daquela
Rompimos a aturuxar ó remataren a peza
Sinto non a ter cativado
Telo que maxinar
Tenme avantaxado decote
Tódolos tres seguen a bimar
Todos tres son a falarme da súa deslealdade
Viñan de pescudar todo o ocorrido
Volvín custearlle os estudos outro cuadrimestre
Voute upar
xa quere abri-lo día
Xa levo apisoado tres cascudas

Solucións

editar

Exercicio 1

editar
Abofé que ha chegar derreado da viaxePerífrase modal de probabilidade
Acabou por mastigar o po do desertoAspectual terminativa
Aí o vén, estouno vendoAspectual imperfectiva
Comezaron a apupalo axiñaAspectual incoativa
Debes anicarteModal de obrigatoriedade
Debeu de liscarModal de hipótese
Deixou de metrallar cando cesou o movementoAspectual perfectiva
Deron en limpar a bixutería cunha baetaAspectual incoativa
Estaba para chover e choveuTemporal de inminencia
Ha chegar derreado da viaxeModal de hipótese
Hai que recuarModal de obrigatoriedade
Houbeches morrerTemporal de inminencia
Leva a facer das súas toda a vidaAspectual imperfectiva
Meu avó vai enganido de vezAspectual perfectiva
Non chegaron a convocar a asemblea.Aspectual terminativa
Non dou alugado a habitaciónAspectual perfectiva
O cóengo andaba lendo o teu libroAspectual imperfectiva
Ó final tódolos vultos viñan a estouparAspectual terminativa
Pode ser que escordase o pulsoModal de probabilidade
Puxéronse a preparar a comuñonAspectual incoativa
Rematou de testemuñar daquelaAspectual perfectiva
Rompimos a aturuxar ó remataren a pezaAspectual incoativa
Sinto non a ter cativadoAspectual perfectiva
Telo que maxinarModal de obrigatoriedade
Tenme avantaxado decoteAspectual perfectiva
Tódolos tres seguen a bimarAspectual imperfectiva
Todos tres son a falarme da súa deslealdadeAspectual imperfectiva
Viñan de pescudar todo o ocorridoAspectual perfectiva
Volvín custearlle os estudos outro cuadrimestreAspectual reiterativa
Voute uparTemporal de futuridade
xa quere abri-lo díaTemporal de inminencia
Xa levo apisoado tres cascudasAspectual perfectiva
Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega)