Exercicios de morfosintaxe en lingua galega/Clases de palabras

Exercicios sobre recoñecemento de clases de palabras

editar

Exercicios

editar

Exercicio 1

editar

Sinala a resposta correcta (  ou  ). En Non llelo dixen a eles, "llelo" é unha contracción de dous pronomes persoais tónicos.

Verdadeiro
  Falso

Exercicio 2

editar

Nas seguintes oracións hai unicamente un pronome persoal de complemento indirecto, sublíñao ou exprésao.

Ti non digas que compuxeches o traballo comigo.
Non nos dixeron nada.
Non te localizaron e non o atoparon.

Exercicio 3

editar

Repara na oración e responde as preguntas.

Ti non me belisques
 1. Hai algún pronome persoal tónico na oración? Cal?
 2. Hai algún substantivo na oración? Cal?
 3. Hai algún adverbio na oración? Cal?
 4. Hai algún adxectivo na oración? Cal?
 5. Hai algún pronome persoal átono na oración? Cal?
 6. Hai algún verbo na oración? Cal?
 7. Hai algún determinante na oración? Cal?

Exercicio 4

editar

Repara na oración e responde as preguntas.

Mal raio te parta!
 1. Hai algún pronome persoal na oración? Cal?
 2. Hai algún substantivo na oración? Cal?
 3. Hai algún verbo na oración? Cal?
 4. Hai algún adverbio na oración? Cal?
 5. Hai algún adxectivo na oración? Cal?
 6. Hai algún determinante na oración? Cal?

Exercicio 5

editar

Repara na oración e responde as preguntas.

Eu só teño dúas amigas
 1. Hai algún pronome persoal na oración? Cal?
 2. Hai algún substantivo na oración? Cal?
 3. Hai algún determinante numeral na oración? Cal?
 4. Hai algún adverbio na oración? Cal?

Exercicio 6

editar

Repara na oración e responde as preguntas.

Pola mañá eles venderanlle iso
 1. Hai algún pronome persoal átono na oración? Cal?
 2. Hai algún substantivo na oración? Cal?
 3. Hai algún determinante demostrativo na oración? Cal?
 4. Hai algunha preposición na oración? Cal?
 5. Hai algún adverbio na oración? Cal?
 6. Hai algún artigo na oración? Cal?

Exercicio 7

editar

Repara na oración e responde as preguntas.

Elas foron rápido
 1. Hai algún adverbio na oración? Cal?
 2. Hai algún determinante indefinido na oración? Cal?
 3. Hai algún adxectivo na oración? Cal?

Exercicio 8

editar

Repara na oración e responde as preguntas.

Algúns teus amigos acompañarante pola mañá
 1. Hai algún adverbio na oración? Cal?
 2. Hai algún determinante indefinido na oración? Cal?
 3. Hai algún determinante posesivo na oración? Cal?
 4. Hai algún pronome persoal na oración? Cal?

Exercicio 9

editar

Repara na oración e responde as preguntas.

Elas foron rápidas
 1. Hai algún adverbio na oración? Cal?
 2. Hai algún determinante indefinido na oración? Cal?
 3. Hai algún adxectivo na oración? Cal?

Exercicio 10

editar

Repara na oración e responde as preguntas.

Toda a terra é dos homes
 1. Hai algún adverbio na oración? Cal?
 2. Hai algún determinante indefinido na oración? Cal?
 3. Hai algunha preposición na oración? Cal?
 4. Hai algún artigo plural na oración? Cal?

Exercicio 11

editar

Sinala a resposta correcta (  ou  ). En O teu curmán é lixeiro', "lixeiro" é un adverbio.

  Verdadeiro
  Falso

Exercicio 12

editar

Sinala a resposta correcta (  ou  ). En Os teus curmáns camiñan lixeiro', "lixeiro" é un adverbio.

  Verdadeiro
  Falso

Exercicio 13

editar

Sinala a resposta correcta (  ou  ). En Os teus curmáns camiñan lixeiros', "lixeiros" é un adverbio.

  Verdadeiro
  Falso

Exercicio 14

editar

Sinala a resposta correcta (  ou  ). En Comín lixeiro para durmir mellor', "lixeiro" é un adverbio.

  Verdadeiro
  Falso

Exercicio 15

editar

Sinala a resposta correcta (  ou  ). En Procurei fáciles desculpas'...

  "fáciles" é un adxectivo
  "fáciles" é un adverbio
  "fáciles" é un determinante indefinido

Exercicio 16

editar

Sinala a resposta correcta (  ou  ). As palabras subliñadas en Mesmo traballei o mesmo' son...

  Adverbio e determinante
  Adverbio e adverbio
  Determinante e adverbio
  Determinante e determinante

Exercicio 17

editar
 
800

Exercicio 18

editar

Que clase de palabra é a que acompaña ó núcleo deste sintagma nominal?

Determinante, adxectivo explicativo, adxectivo especificativo
 • Inimigo eivado.
 • Alcatrán negro.
 • Chuvia húmida.
 • Personaxe principal.
 • Século décimo.
 • Meu avó.

Exercicio 19

editar

Que clase de palabra é a que acompaña ó núcleo deste sintagma nominal?

Determinante, adxectivo especificativo, adxectivo explicativo, sintagma preposicional
 • Acedos limóns.
 • Infusión de poexo.
 • Ensalada de cogombro
 • Fariña branca
 • Guiso de luras

Exercicio 20

editar

Que clase de palabra é a que acompaña ó núcleo deste sintagma nominal?

Determinante, adxectivo especificativo, adxectivo explicativo, sintagma preposicional
 • Azucre doce.
 • Árbore froiteira.
 • Preguntas varias.
 • Tres triplas
 • Bispo galego.

Exercicio 21

editar

Indica a clase de palabra que é o vocábulo que está entre comiñas

Adxectivo, adverbio, determinante indefinido
 • A madrasta escapuliuse moi "rápido" nese momento.
 • Escavou bastante "rápido" o suco para plantar os garavanzos.
 • El é certamente "rápido".
 • A conxuntura económica non axuda a que haxa un "rápido" avance.
 • Tras as análises, déronnos moi "rápido" o prognóstico.

Exercicio 22

editar

Indica a clase de palabra que é o vocábulo que está entre comiñas

Adxectivo, adverbio, determinante indefinido
 • Os cheiéns sufriron "bastante" hoxe.
 • Hai "bastante" xente choctaw na zona sur do Mississippi.
 • Os sioux son un pobo "bastante" amigo.
 • Os caribales habitaron as Antillas menores "bastante" tempo.

Exercicio 23

editar

Indica a clase de palabra que é o vocábulo que está entre comiñas

Adxectivo, adverbio, determinante indefinido
 • Somerxeuno "máis" para que se embebese ben.
 • Precisamos uns lapis e "mais" unhas cartolinas.
 • Precisamos uns lapis "mais" unhas cartolinas.
 • Recompilaron os "máis" dos datos.
 • Cheguei, vin, "mais" perdín.
 • É "máis" rancoroso ca ti.

Exercicio 24

editar

Indica a clase de palabra que é o vocábulo que está entre comiñas.

Adxectivo substantivado, adxectivo, adverbio, determinante
 • Xoel é unha persoa de trato "fácil".
 • Resultou fácil inchar o pneumático.
 • É ancián: Esquece "fácil".
 • Aldraxar é máis "fácil" do que respectar.
 • O "fácil" é dicirlle que é un cara lavada.

Exercicio 25

editar

Indica a clase de palabra que é o vocábulo que está entre comiñas.

Adxectivo, adverbio, determinante indefinido
 • Este ano hai "menos" arrefriados e catarreiras.
 • É "menos" burrico ca ti.
 • Inimigáronse os "menos"
 • Precisamos "menos" porcas e máis parafusos.
 • Foi "menos" truán do que ti es cando xogades á baralla.
 • Cantou "menos" ca ela.

Solucións

editar

Exercicio 1

editar

Sinala a resposta correcta (  ou  ). En Non llelo dixen a eles, "llelo" é unha contracción de dous pronomes persoais tónicos.

  Verdadeiro
  Falso

Exercicio 2

editar

Nas seguintes oracións hai unicamente un pronome persoal de complemento indirecto, sublíñao ou exprésao.

Non nos dixeron nada.

Exercicio 3

editar

Repara na oración e responde as preguntas.

Ti non me belisques
 1. Hai algún pronome persoal tónico na oración? Cal?:   Ti
 2. Hai algún substantivo na oración? Cal?  
 3. Hai algún adverbio na oración? Cal?   non
 4. Hai algún adxectivo na oración? Cal?  
 5. Hai algún pronome persoal átono na oración? Cal?   me
 6. Hai algún verbo na oración? Cal?   belisques
 7. Hai algún determinante na oración? Cal?  

Exercicio 4

editar

Repara na oración e responde as preguntas.

Mal raio te parta!
 1. Hai algún pronome persoal na oración? Cal?   te
 2. Hai algún substantivo na oración? Cal?   raio
 3. Hai algún verbo na oración? Cal?   parta
 4. Hai algún adverbio na oración? Cal?  
 5. Hai algún adxectivo na oración? Cal?   mal
 6. Hai algún determinante na oración? Cal?  

Exercicio 5

editar

Repara na oración e responde as preguntas.

Eu só teño dúas amigas
 1. Hai algún pronome persoal na oración? Cal?   Eu
 2. Hai algún substantivo na oración? Cal?   amigas
 3. Hai algún determinante numeral na oración? Cal?   dúas
 4. Hai algún adverbio na oración? Cal?  

Exercicio 6

editar

Repara na oración e responde as preguntas.

Pola mañá eles venderanlle iso
 1. Hai algún pronome persoal átono na oración? Cal?   eles
 2. Hai algún substantivo na oración? Cal?   mañá
 3. Hai algún determinante demostrativo na oración? Cal?   iso
 4. Hai algunha preposición na oración? Cal?   por
 5. Hai algún adverbio na oración? Cal?  
 6. Hai algún artigo na oración? Cal?   a

Exercicio 7

editar

Repara na oración e responde as preguntas.

Elas foron rápido
 1. Hai algún adverbio na oración? Cal?   rápido
 2. Hai algún determinante indefinido na oración? Cal?  
 3. Hai algún adxectivo na oración? Cal?  

Exercicio 8

editar

Repara na oración e responde as preguntas.

Algúns teus amigos acompañarante pola mañá
 1. Hai algún adverbio na oración? Cal?  
 2. Hai algún determinante indefinido na oración? Cal?   Algúns
 3. Hai algún determinante posesivo na oración? Cal?   teus
 4. Hai algún pronome persoal na oración? Cal?   te

Exercicio 9

editar

Repara na oración e responde as preguntas.

Elas foron rápidas
 1. Hai algún adverbio na oración? Cal?  
 2. Hai algún determinante indefinido na oración? Cal?  
 3. Hai algún adxectivo na oración? Cal?   rápido

Exercicio 10

editar

Repara na oración e responde as preguntas.

Toda a terra é dos homes
 1. Hai algún adverbio na oración? Cal?  
 2. Hai algún determinante indefinido na oración? Cal?   Toda
 3. Hai algunha preposición na oración? Cal?   de
 4. Hai algún artigo plural na oración? Cal?   os

Exercicio 11

editar

Sinala a resposta correcta (  ou  ). En O teu curmán é lixeiro', "lixeiro" é un adverbio.

  Verdadeiro
  Falso, é un adxectivo

Exercicio 12

editar

Sinala a resposta correcta (  ou  ). En Os teus curmáns camiñan lixeiro', "lixeiro" é un adverbio.

  Verdadeiro
  Falso

Exercicio 13

editar

Sinala a resposta correcta (  ou  ). En Os teus curmáns camiñan lixeiros', "lixeiros" é un adverbio.

  Verdadeiro
  Falso, é un adxectivo

Exercicio 14

editar

Sinala a resposta correcta (  ou  ). En Comín lixeiro para durmir mellor', "lixeiro" é un adverbio.

  Verdadeiro
  Falso

Exercicio 15

editar

Sinala a resposta correcta (  ou  ). En Procurei fáciles desculpas'...

  "fáciles" é un adxectivo
  "fáciles" é un adverbio
  "fáciles" é un determinante indefinido

Exercicio 16

editar

Sinala a resposta correcta (  ou  ). As palabras subliñadas en Mesmo traballei o mesmo' son...

  Adverbio e determinante
  Adverbio e adverbio
  Determinante e adverbio
  Determinante e determinante

Exercicio 17

editar
 
800

Exercicio 18

editar

Que clase de palabra é a que acompaña ó núcleo deste sintagma nominal?

Determinante, adxectivo explicativo, adxectivo especificativo
 • Inimigo eivado.adxectivo especificativo
 • Alcatrán negro.adxectivo explicativo
 • Chuvia húmida.adxectivo explicativo
 • Personaxe principal.adxectivo especificativo
 • Século décimo.determinante numeral ordinal
 • Meu avó.determinante posesivo

Exercicio 19

editar

Que clase de palabra é a que acompaña ó núcleo deste sintagma nominal?

Determinante, adxectivo, sintagma preposicional
 • Acedos limóns.adxectivo explicativo
 • Infusión de poexo.sintagma preposicional
 • Ensalada de cogombrosintagma preposicional
 • Fariña brancaadxectivo explicativo
 • Guiso de lurassintagma preposicional

Exercicio 20

editar

Que clase de palabra é a que acompaña ó núcleo deste sintagma nominal?

Determinante, adxectivo especificativo, adxectivo explicativo, sintagma preposicional
 • Azucre doce.adxectivo explicativo
 • Árbore froiteira.adxectivo especificativo
 • Preguntas varias.determinante
 • Tres triplasdeterminante
 • Bispo galego.adxectivo especificativo

Exercicio 21

editar

Indica a clase de palabra que é o vocábulo que está entre comiñas.

Adxectivo, adverbio, determinante indefinido
 • A madrasta escapuliuse moi "rápido" nese momento. adverbio
 • Escavou bastante "rápido" o suco para plantar os garavanzos.adverbio
 • El é certamente "rápido".adxectivo
 • A conxuntura económica non axuda a que haxa un "rápido" avance.adxectivo
 • Tras as análises, déronnos moi "rápido" o prognóstico.
  adverbio

Exercicio 22

editar

Indica a clase de palabra que é o vocábulo que está entre comiñas.

Adxectivo, adverbio, determinante indefinido
 • Os cheiéns sufriron "bastante" hoxe.adverbio
 • Hai "bastante" xente choctaw na zona sur do Mississippi.determinante indefinido
 • Os sioux son un pobo "bastante" amigo.adverbio
 • Os caribales habitaron as Antillas menores "bastante" tempo.determinante indefinido

Exercicio 23

editar

Indica a clase de palabra que é o vocábulo que está entre comiñas.

Conxunción, adverbio, determinante indefinido
 • Somerxeuno "máis" para que se embebese ben.adverbio
 • Precisamos uns lapis e "mais" unhas cartolinas.conxunción
 • Precisamos uns lapis "mais" unhas cartolinas.conxunción
 • Recompilaron os "máis" dos datos.determinante indefinido
 • Cheguei, vin, "mais" perdín.conxunción
 • É "máis" rancoroso ca ti. adverbio

Exercicio 24

editar

Indica a clase de palabra que é o vocábulo que está entre comiñas.

Adxectivo substantivado, adxectivo, adverbio, determinante
 • Xoel é unha persoa de trato "fácil". adxectivo
 • Resultou fácil inchar o pneumático. adxectivo
 • É ancián: Esquece "fácil".adverbio
 • Aldraxar é máis "fácil" do que respectar.adxectivo
 • O "fácil" é dicirlle que é un cara lavada.adxectivo substantivado

Exercicio 25

editar

Indica a clase de palabra que é o vocábulo que está entre comiñas.

Adxectivo, adverbio, determinante indefinido
 • Este ano hai "menos" arrefriados e catarreiras.determinante indefinido
 • É "menos" burrico ca ti.adverbio
 • Inimigáronse os "menos" determinante indefinido
 • Precisamos "menos" porcas e máis parafusos. determinante indefinido
 • Foi "menos" truán do que ti es cando xogades á baralla.determinante indefinido
 • Cantou "menos" ca ela.adverbio