Exercicios de morfosintaxe en lingua galega/Construcións comparativas

Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

Galilibro
Exercicios de
morfosintaxe
Fonética
O substantivo
O adxectivo
O artigo
O persoal
O demostrativo
O posesivo
O indefinido
O relativo
O numeral
O adverbio
O verbo
A preposición
A conxunción
Nexos comparativos
A interxección
Clases de palabras
Outros Galilibros

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 


Exercicio 1

editar

Coloca “ca”, “co”, “có”, “ca ó”, “que o”, ou “que ó”.

Fun ___co___ coche ó taller a colocarlle aire acondicionado. Como me cobraron máis pola instalación _que ó_____ veciño, pois foi máis cara a obra ___có___ material, díxenlles ___cos___ cartos me facían tanta falta coma a el e -cousa ___que ó___ mecánico lle pareceu mal- que andaban ____co__ saco dos cartos ó lombo máis lixeiros ___ca ___ min que alí llelos deixara.

Exercicio 2

editar

Coloca "como" ou "coma". Emprega "coma" sempre que sexa posible

1] Afastouse - se entendese que nada había que facer.
2] Comprei un automóbil tan grande - eu pensaba.
3] Fai - ti queiras.
4] Ouveaba forte - un lobo.
5] Viña da praia mouro coma un chamizo.
6] Veu ó xuízo coma_avogado.
7] Acompañouno coma profesor.
8] O teu fillo esta tan bonitiño con pantalóns curtos coma con longos.
9] É tan palermo coma ti entón me dixeras.
10] Como Luís non o fixo, fixémolo nós.
11] Coma el non o sabe, nós axudarémolo.
12] Veu ó xuízo como o avogado.
13] Reformei a casa e deixeina tal como eu pensaba.
14] Déixao coma_ti dixeches.
15] Andaba lixeiro coma un lince.
16] Chegou do Brasil contento como rapaz con botas novas.
17] Estivo na cerimonia coma_ dama de honor.
18] Liscou como se nada pasase.
19] O automóbil é tan veloz coma_ ti ó compralo me dixeras.
20] Xoga tan ben o xadrez con taboleiro coma de memoria.
21] Acompañou á noiva como madriña.
22] Liscou coma quen que o pillan.
23] Bicou á noiva ca madriña.
24] Escribe tan ben coa esquerda coma_ coa dereita.
25] Como_ amigo teño que che recomendar o mellor.
26] Visitouno coma__representante de produtos ACME.
27] Visitouno coma___ representante de produtos ACME.
28] Reformei a casa coma__ti dixeches.
29] El vén tan disposto coma_ eles.
30] Estaba rouco coma__ unha zanfona.
31] O teu fillo está tan contento coma_ ti estás polas mañás.
32] Teu curmán vén como__ acompañante do accidentado.

Solucións

editar

Exercicio 1

editar

Fun co coche ó taller a colocarlle aire acondicionado. Como me cobraron máis pola instalación ca ó veciño, pois foi máis cara a obra material, díxenlles que os cartos me facían tanta falta coma a el e -cousa que ó mecánico lle pareceu mal- que andaban co saco dos cartos ó lombo máis lixeiros ca min que alí llelos deixara.

Exercicio 2

editar

1] Afastouse coma se entendese que nada había que facer
2] Comprei un automóbil tan grande como eu pensaba.
3] Fai como ti queiras.
4] Ouveaba forte coma un lobo.
5] Viña da praia mouro coma un chamizo.
6] Veu ó xuízo como avogado.
7] Acompañouno como profesor.
8] O teu fillo esta tan bonitiño con pantalóns curtos coma con longos.
9] É tan palermo como ti entón me dixeras.
10] Como Luís non o fixo, fixémolo nós.
11] Como el non o sabe, nós axudarémolo.
12] Veu ó xuízo coma o avogado.
13] Reformei a casa e deixeina tal como eu pensaba.
14] Déixao como ti dixeches.
15] Andaba lixeiro coma un lince.
16] Chegou do Brasil contento como rapaz con botas novas.
17] Estivo na cerimonia como dama de honor.
18] Liscou coma se nada pasase.
19] O automóbil é tan veloz como ti ó compralo me dixeras.
20] Xoga tan ben o xadrez con taboleiro coma de memoria.
21] Acompañou á noiva como madriña.
22] Liscou coma quen que o pillan.
23] Bicou á noiva coma a madriña.
24] Escribe tan ben coa esquerda coma coa dereita.
25] Como amigo teño que che recomendar o mellor.
26] Visitouno como representante de produtos ACME.
27] Visitouno coma o representante de produtos ACME.
28] Reformei a casa como ti dixeches.
29] El vén tan disposto coma eles.
30] Estaba rouco coma unha zanfona.
31] O teu fillo está tan contento como ti estás polas mañás.
32] Teu curmán vén como acompañante do accidentado.


Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega)