Exercicios de morfosintaxe en lingua galega/verbo/verbos irregulares 1

Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

Galilibro
Exercicios de
morfosintaxe
Fonética
O substantivo
O adxectivo
O artigo
O persoal
O demostrativo
O posesivo
O indefinido
O relativo
O numeral
O adverbio
O verbo
A preposición
A conxunción
Nexos comparativos
A interxección
Clases de palabras
Outros Galilibros

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 

Encrucillado editar

 

Horizontais editar

1. Ter. P3 do pretérito de indicativo.

3. Caber. P1 do presente de indicativo.

10. Dicir. P6 do presente de subxuntivo.

11. Caber. P3 do pretérito de indicativo.

12. Haber. P4 do presente de subxuntivo.

13. Pór. P3 futuro de indicativo.

15. Querer. P1 do presente de indicativo.

17. Poder. P3 do pospretérito.

18. Parir. P1 do presente de indicativo.

23. Estar. P1 do pretérito de indicativo.

24. Traer. P4 do presente de subxuntivo.

25. Estar. P1 do presente de subxuntivo.

27. Vir. P4 Copretérito de Indicativo.

28. Estar. P5 do imperativo.

33. Pracer. P3 do antepretérito.

34. Pór. P1 do pretérito de subxuntivo.

35. Dicir. P6 do presente de indicativo.

36. Pór. P4 presente indicativo.

37. Dar. P2 do pretérito de indicativo.

38. Dar. P5 do presente de indicativo.

39. Ir. P4 do copretérito.

42. Traer. P2 pretérito indicativo.

44. Valer. P1 presente de indicativo.

45. Estar. P1 do antepretérito de indicativo.

47. Ser. P2 do presente indicativo.

48. Poder. P1 do presente de indicativo.

49. Ser. P5 do pretérito de indicativo.

55. Saber. P1 do presente de indicativo.

56. Querer. P1 do futuro de indicativo.

57. Dicir. P6 do pospretérito de indicativo.

58. Ver. P1 presente subxuntivo.

60. Parir. P1 do presente de subxuntivo.

63. Saber. P2 do pospretérito.

64. Ter. P6 do presente subxuntivo.

65. Saber. P1 do pretérito de indicativo.

66. Poder. P6 do pretérito de subxuntivo.

68. Vir. P3 presente subxuntivo.

69. Haber. P4 presente de indicativo.

70. Ser. P2 do pretérito indicativo.

72. Saber. P3 do futuro de indicativo.

73. Ser. P2 do presente subxuntivo.

74. Traer. P1 do pospretérito.

Verticais editar

2. Ir. P3 do presente de subxuntivo.

3. Caber. P3 do pretérito de subxuntivo.

4. Ir. P4 do presente de indicativo.

5. Facer. P1 do presente de Indicativo.

6. Vir. P3 pretérito Indicativo.

7. Pracer. P3 do pretérito indicativo.

8. Ver. P4 copretérito indicativo.

9. Ver. P4 pretérito subxuntivo.

11. Caber. P1 do presente de subxuntivo.

12. Haber. P3 do pretérito de subxuntivo.

13. Pór. P3 do presente de subxuntivo.

14. Parir. P2 do presente de indicativo.

16. Ter. P4 do copretérito de indicativo.

18. Poder. P1 do presente de subxuntivo.

19. Ver. P3 pretérito indicativo.

20. Dar. P3 do pretérito de indicativo.

21. Facer. P6 do presente de indicativo.

22. Ser. P5 do pretérito de subxuntivo.

24. Traer. P4 presente de subxuntivo.

26. Dicir. P6 do pretérito de indicativo.

29. Dar. P5 do pretérito de indicativo.

30. Querer. P5 do pretérito de indicativo.

31. Pór. P4 do copretérito.

32. Facer. P1 do pretérito de indicativo.

33. Poder. P2 do pretérito indicativo.

40. Pór. P5 do pospretérito.

41. Pracer. P1 do presente de indicativo.

43. Estar. P1 do presente de indicativo.

46. Pór. P6 do presente indicativo.

50. Saber. P6 do presente de subxuntivo.

51. Vir. P1 antepretérito.

52. Dar. P5 do presente de subxuntivo.

53. Dar. P5 do pretérito de subxuntivo.

54. Traer. P2 do imperativo.

55. Ser. P2 do imperativo.

56. Querer. P6 do pretérito de subxuntivo.

57. Dicir. P6 do copretérito de indicativo.

58. Valer. P3 pretérito indicativo.

59. Haber. P1 do pretérito de indicativo.

61. Ter. P6 do antepretérito.

62. Facer. P2 do pospretérito.

63. Saber. P3 do antepretérito.

67. Ir. P4 do imperativo.

71. Haber. P1 presente de indicativo.

As cuestións empregando a terminoloxía tradicional editar

Horizontais editar

1. Ter. P3 do perfecto.

3. Caber. P1 do presente de indicativo.

10. Dicir. P6 do presente de subxuntivo.

11. Caber. P3 do perfecto.

12. Haber. P4 do presente de subxuntivo.

13. Pór. P3 futuro de indicativo.

15. Querer. P1 do presente de indicativo.

17. Poder. P3 do condicional.

18. Parir. P1 do presente de indicativo.

23. Estar. P1 do perfecto.

24. Traer. P4 do presente de subxuntivo.

25. Estar. P1 do presente de subxuntivo.

27. Vir. P4 do imperfecto de indicativo.

28. Estar. P5 do imperativo.

33. Pracer. P3 do pluscuamperfecto.

34. Pór. P1 do imperfecto de subxuntivo.

35. Dicir. P6 do presente de indicativo.

36. Pór. P4 presente indicativo.

37. Dar. P2 do perfecto.

38. Dar. P5 do presente de indicativo.

39. Ir. P4 do imperfecto de indicativo.

42. Traer. P2 perfecto.

44. Valer. P1 presente de indicativo.

45. Estar. P1 do pluscuamperfecto.

47. Ser. P2 do presente indicativo.

48. Poder. P1 do presente de indicativo.

49. Ser. P5 do perfecto.

55. Saber. P1 do presente de indicativo.

56. Querer. P1 do futuro de indicativo.

57. Dicir. P6 do condicional.

58. Ver. P1 presente subxuntivo.

60. Parir. P1 do presente de subxuntivo.

63. Saber. P2 do condicional.

64. Ter. P6 do presente subxuntivo.

65. Saber. P1 do perfecto.

66. Poder. P6 do imperfecto de subxuntivo.

68. Vir. P3 presente subxuntivo.

69. Haber. P4 presente de indicativo.

70. Ser. P2 do perfecto.

72. Saber. P3 do futuro de indicativo.

73. Ser. P2 do presente subxuntivo.

74. Traer. P1 do condicional.

Verticais editar

2. Ir. P3 do presente de subxuntivo.

3. Caber. P3 do imperfecto de subxuntivo.

4. Ir. P4 do presente de indicativo.

5. Facer. P1 do presente de Indicativo.

6. Vir. P3 perfecto.

7. Pracer. P3 do perfecto.

8. Ver. P4 imperfecto de indicativo.

9. Ver. P4 imperfecto de subxuntivo.

11. Caber. P1 do presente de subxuntivo.

12. Haber. P3 do imperfecto de subxuntivo.

13. Pór. P3 do presente de subxuntivo.

14. Parir. P2 do presente de indicativo.

16. Ter. P4 do imperfecto de indicativo.

18. Poder. P1 do presente de subxuntivo.

19. Ver. P3 perfecto.

20. Dar. P3 do perfecto.

21. Facer. P6 do presente de indicativo.

22. Ser. P5 do imperfecto de subxuntivo.

24. Traer. P4 presente de subxuntivo.

26. Dicir. P6 do perfecto.

29. Dar. P5 do perfecto.

30. Querer. P5 do perfecto.

31. Pór. P4 do imperfecto de indicativo.

32. Facer. P1 do perfecto.

33. Poder. P2 do perfecto.

40. Pór. P5 do condicional.

41. Pracer. P1 do presente de indicativo.

43. Estar. P1 do presente de indicativo.

46. Pór. P6 do presente indicativo.

50. Saber. P6 do presente de subxuntivo.

51. Vir. P1 pluscuamperfecto.

52. Dar. P5 do presente de subxuntivo.

53. Dar. P5 do imperfecto de subxuntivo.

54. Traer. P2 do imperativo.

55. Ser. P2 do imperativo.

56. Querer. P6 do imperfecto de subxuntivo.

57. Dicir. P6 do imperfecto de indicativo.

58. Valer. P3 perfecto.

59. Haber. P1 do perfecto.

61. Ter. P6 do pluscuamperfecto.

62. Facer. P2 do condicional.

63. Saber. P3 do pluscuamperfecto.

67. Ir. P4 do imperativo.

71. Haber. P1 presente de indicativo.

Pistas editar

caiba, caibo, coubese, coubo, dades, deades, deches, desedes, destes, deu, dicían, digan, din, dirían, dixeron, es, estade, estea, estiven, estivera, estou, fago, fan, farías, fixen, fósedes, fostes, fuches, habemos, haxamos, hei, houben, houbese, iamos, imos, paira, pairo, pares, podería, podo, poida, pomos, pon, poña, porá, poriades, prazo, prougo, prouguera, puideches, puidesen, puñamos, puxese, quererei, quero, quixesen, quixestes, saberá, saberías, saiban, se, sei, sexas, souben, soubera, teñan, tiñamos, tiveran, tivo, trae, traería, traïamos, traiamos, trouxeches, vaia, valeu, vallo, vamos, veña, veu, vexa, viamos, viñamos, viñera, vísemos, viu.

Solucións editar

 Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega)