Exercicios de morfosintaxe en lingua galega/demostrativo