Exercicios de morfosintaxe en lingua galega/preposición/encrucillado

Galilibro
Exercicios de
morfosintaxe
Fonética
O substantivo
O adxectivo
O artigo
O persoal
O demostrativo
O posesivo
O indefinido
O relativo
O numeral
O adverbio
O verbo
A preposición
A conxunción
Nexos comparativos
A interxección
Clases de palabras
Outros Galilibros

Horizontais

editar

1. Denota oposición e contrariedade.

3. Forma apocopada de desde.

6. Consonte, desde o punto de vista de. Conforme.

7. Baixo, debaixo de.

11. Encima de.

13. En compañía de.

14. Despois de, a continuación de; tanto aplicado ó espacio coma ó tempo.

16. A excepción de, fóra de, agás.

17. Diante de, na presencia de.

18. Expresa a situación, a localización de algo: Está ____ Vigo.

19. Presenta o instrumento con que se realiza unha acción.

20. A pesar de.

Verticais

editar

1. Segundo. Conforme.

2. A excepción de, fóra de, sacando.

3. Mentres ocorre ou transcorre.

4. Por medio de, a través de.

5. De aquí a, desde agora a.

8. Expresa proximidade no espazo.

9. Achega o tempo ou o lugar en que comeza a acción verbal.

10. Expresa finalidade.

12. Ó lado de, cerca de.

15. Denota carencia.

Pistas

editar

agás, bardante, canda, con, Consonte, contra, deica, des, desde, durante, en, malia, mediante, onda, para, perante, por, segundo, sen, so, sobre, tras, xunta

Solución

editar