Exercicios de morfosintaxe en lingua galega/substantivo/Individuais e colectivos

Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

Galilibro
Exercicios de
morfosintaxe
Fonética
O substantivo
O adxectivo
O artigo
O persoal
O demostrativo
O posesivo
O indefinido
O relativo
O numeral
O adverbio
O verbo
A preposición
A conxunción
Nexos comparativos
A interxección
Clases de palabras
Outros Galilibros

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 


Exercicio 1Editar

Relaciona o substantivo co seu colectivo

____flor1. manada
____estrela2. elenco
____espectador3. recua
____cóengo4. constelación
____animais de carga5. enxame
____can6. cabido
____canón7. restra
____boi8. escuadrilla
____avión9. batería
____allo10. manda
____abella11. auditorio
____actor12. ramo


Exercicio 2Editar

Relaciona o substantivo co seu colectivo

____peixe1. gra
____voz2. arquipélago
____nave3. cardume
____soldado4. rabaño
____montaña5. cordilleira
____relixioso6. batallón
____papel7. congregación
____ovella8. resma
____gran9. multitude
____illa10. bandada
____persoa11. flota
____paxaro12. coro


SoluciónsEditar

Exercicio 1Editar


1. florramo
2. estrelaconstelación
3. espectadorauditorio
4. cóengocabido
5. animais de cargarecua
6. canmanda
7. canónbatería
8. boimanada
9. aviónescuadrilla
10. allorestra
11. abellaenxame
12. actorelenco


Exercicio 2Editar


____peixe1. cardume
____voz2. coro
____nave3. flota
____soldado4. batallón
____montaña5. cordilleira
____relixioso6. congregación
____papel7. resma
____ovella8. rabaño
____gran9. gra
____illa10. arquipélago
____persoa11. multitude
____paxaro12. bandadaIr a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega)