Exercicios de morfosintaxe en lingua galega/demostrativo/Encrucillado 2