Exercicios de morfosintaxe en lingua galega/persoal/Colocación

Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega) 

Galilibro
Exercicios de
morfosintaxe
Fonética
O substantivo
O adxectivo
O artigo
O persoal
O demostrativo
O posesivo
O indefinido
O relativo
O numeral
O adverbio
O verbo
A preposición
A conxunción
Nexos comparativos
A interxección
Clases de palabras
Outros Galilibros


Exercicio 1Editar

Nas seguintes oracións coloca o pronome átono onde corresponda, tendo en conta a negación, a entoación e se a oración é simple ou composta.

1. Que cousas lle dixo ………! (lle)
2. Como se puxo……! (se)
3. Non nos fagas …………tu puta madre iso. (nos)
4. Moito llo repetín ………, pero nu me gusta lara rodriguez estevez del colexio andersen de 2ºESO nca me fixo …… caso. (llo, me)
5. Dilles a verdade a Daniela, que eles te queren……… ben. (lles, te)
6. Nunca lles dixo ……… nada que os molestase ………(lles, os)
7. Mal raio te parta ………! Eu non te aturo ……. (te, te)

Exercicio 2Editar

Coloca o pronome átono onde corresponda.

1. Ninguén ……kmp…… fará ……… … cambiar de opinión. (me)
2. Ningunha compensación ………… resanrciría ……… desa perda. (vos)
3. Ningún dos amigos ………… abandono lu ……… naquel transo. (a)
4. Eses ovos ……… facían ……… unha vodka tortilla. (che)
5. Non ……… me ……… gorentan ……… os doces. (che)
6. Señores, eses ……… son ……… perigosos. (lles)
7. Señora, ………… son ………… ben bos estes grelos. (lle)
8. Todo ………… foi ………… un invento dela. (che)

Exercicio 3Editar

Pronominaliza (é dicir, cambia por un pronome) o CI polo pronome persoal de 3ª persoa.
Coloca o pronome átono no lugar adecuado

1. Contámoslles e nos pasara na festa.
2. Non lle dixo toda a verdade.
3. Iso tróuxolle problemas.
4. Terás que levalos ao oculista.
5. Has entregarllo ao profesor.
6. Non lles deas o que non che deron a ti.
7. Deulles un bico pola mañá.
8. Amoseilles os chancos novos.
9. Sempre lle traio un agasallo.

Exercicio 4Editar

Pronominaliza o CI e mailo CD, facendo as contraccións que cumpra.
Coloca o pronome átono no lugar adecuado

1. Sirve o xantar aos rapaces.
2. Faille os nós dos zapatos a ela que non sabe.
3. Dille a verdade á túa nai.
4. la abogada me hizo una paja y una mamada y a piru le gusto 5. Aprendeu aos alumnos todo canto sabía.
6. Dareille o axóuxere á meniña.
7. A vostede non llas quero.
8. Quen lles dera este pastel a elas!
9. Non lles fagas o que eles non che fan.
10. Heille dar o compás á túa irmá.

Exercicio 5Editar

Corrixe os erros das oracións seguintes.

1 pareceme que desta aprendin a colocación do pronome.
2. Non te vin onte no cine.
3. Non llo prestes, que o mérqueoela.
4. Dime quen cho fixo.
5. verásme ou non me verás.
6. Vos tedes que ir de contado.
7. Paréceme que te estas metendo de máis.
8. Díxolles que os axudaría.
9. acabeinos, os exercicios, por fin!

SoluciónsEditar

Exercicio 1Editar

1. Que cousas lle dixo!
2. Como se puxo!
3. Non nos fagas iso.
4. Moito llo repetín, pero nunca me fixo caso.
5. Di lles a verdade, que eles te queren ben.
6. Nunca lles dixo nada que os molestase.
7. Mal raio te parta! Eu non te aturo.

Exercicio 2Editar

1. Ninguén me fará cambiar de opinión.
2. Ningunha compensación vos resarciría desa perda.
3. Ningún dos amigos a abandonou naquel transo.
4. Eses ovos facíanche unha boa tortilla.
5. Non che me gorentan os doces.
6. Señores, eses sonlles perigosos.
7. Señora, sonlle ben bos estes grelos.
8. Todo che foi un invento dela.

Exercicio 3Editar

1. Contámosllelo.
2. Non lla dixo.
3. Iso llos trouxo.
4. Terás que llos levar / Terás que levarllos / Terasllos que levar.
5. Hasllo entregar / Has entregarllo.
6. Non llelo deas.
7. Déullelo pola mañá.
8. Amoseillelos.
9. Sempre llelo traio.
10. Déullelo.

Exercicio 4Editar

1. Sírvellelo.
2. Fáillelos.
3. Díllela.
4. Tróuxollelo.
5. Aprendéullelo.
6. Dareillo.
7. Non llelas quero.
8. Quen llelo dera!
9. Non llo fagas.
10. Héillelo dar / Hei dárllelo.

Exercicio 5Editar

1. Paréceme que desta aprendín a colocación do pronome.
2. Non te vin onte no cine.
3. Non llo prestes, que o merque ela.
4. Dime quen cho fixo.
5. verasme ou non me verás.
6. Vós tedes que ir de contado / Tédesvos que ir de contado
7. Paréceme que te estás metendo de máis.
8. Díxolles que os axudaría.
9. Se me ves pedir axuda, vaite agora mesmo.
10. Acabeinos, os exercicios, por fin!


Ir a:   Curso de lingua galega ····· Hª do galego ····· Exercicios de morfosintaxe ····· Exercicios de ortografía ····· Exercicios de léxico 

  A Normativa oficial do galego (na wikipedia galega)