Este libro está orientado á aprendizaxe da linguaxe C, a principal linguaxe de programación estruturada, utilizada a miúdo no desenvolvemento de sistemas operativos. Trátase por tanto dun libro ideal para quen queira iniciarse na programación.

Wikipedia
Wikipedia
A Galipedia ten un artigo sobre:

O libro traballa co último estándar de C, o C99, publicado en 1999.

Información editar

Historia
Características
C fronte a outras linguaxes de programación
Requisitos

Aprendizaxe editar

Os primeiros pasos editar

Proceso de traballo
O primeiro programa

Conceptos básicos editar

Estrutura básica
Conceptos básicos de variables (  Exercicios)
Interacción co usuario (  Exercicios)
Matemática básica (  Exercicios)
Control de fluxo (  Exercicios)
Conceptos básicos de funcións (  Exercicios)
Manexo de erros
Preprocesador
Ficheiros (  Exercicios)

Conceptos medios editar

Matrices e cadeas de caracteres (  Exercicios)
Estruturas, unións e enumeracións
Conceptos básicos de punteiros
Xestión da memoria
Listas encadeadas
Árbores

Conceptos avanzados editar

Programación orientada á rede en sistemas tipo UNIX
Serialización
Combinación con outras linguaxes

Manual editar

Estrutura e estilo editar

Elementos editar

Comentarios editar

Constantes literais editar

Identificadores editar

Variables editar

Tipos fundamentais
Modificadores
Moldes
Matrices
Cadeas de caracteres
Estruturas
Unións
Enumeracións
Punteiros
Nomear tipos

Operadores editar

Instrucións de control editar

Funcións editar

Directrices para o preprocesador editar

Biblioteca estándar editar

assert.h
complex.h
ctype.h
errno.h
fenv.h
float.h
inttypes.h
iso646.h
limits.h
locale.h
math.h
setjmp.h
signal.h
stdarg.h
stdbool.h
stddef.h
stdint.h
stdio.h
stdlib.h
string.h
tgmath.h
time.h
wchar.h
wctype.h

Apéndice editar

Vocabulario
Claves estándar (“macros”)
Palabras reservadas
Secuencias de escape
Biblioteca de funcións

editar

Orientación académica
Novos horizontes